AI en HR – Samenwerking of conflict?

AI en HR – Samenwerking of conflict?

Sinds de opkomst van ChatGPT in november 2022, worstelt de HR-wereld met de vraag: Hoe zet ik AI goed in? Hoe ziet de toekomst van AI eruit binnen HR? Generatieve AI heeft aanzienlijke impact gehad op diverse HR-gebieden, zoals personeelsplanning, bedrijfscultuur, training en ontwikkeling, en prestatiebeoordelingen. Om een voorbeeld te geven: met generatieve AI kan een manager conceptrapporten voor elk teamlid genereren, wat het opstellen van rapporten vereenvoudigt.

De opkomst van AI brengt uitdagingen met zich mee voor HR-professionals. Ze moeten vertrouwd raken met nieuwe technologieën en de gevolgen begrijpen. Tegelijkertijd moeten ze ook de zorgen van werknemers serieus nemen, die bang zijn voor vervanging door AI. Bedrijven zien AI vaak als een manier om kosten te besparen en te reorganiseren.

Het is belangrijk om AI te zien als een aanvulling op menselijke capaciteiten, geen vervanging. Klanten en zakelijke partners waarderen menselijk contact en verbinding. AI kan gebruikt worden als een hulpmiddel om de efficiëntie van werknemers te vergroten, stress te verminderen, en zich te richten op strategisch en creatief denken, wat cruciaal is voor concurrentievoordeel.

Het huidige gebruik van generatieve AI toont dat sommige bedrijven werknemers hebben vervangen door ChatGPT, maar niet alle bedrijven zullen dit doen of moeten doen. AI moet worden geïntegreerd in reguliere workflows en worden ingezet om processen efficiënter te maken en werknemers te ondersteunen.

HR-afdelingen moeten medewerkers omscholen en upskilling prioriteit geven. Succesvol gebruik van AI vereist het evenwicht tussen kunstmatige en menselijke intelligentie. Verder moeten organisaties zich voorbereiden op AI-wetgeving en zich bewust zijn van de mogelijkheid van onjuiste AI-resultaten. De menselijke touch blijft essentieel voor het onderhouden van relaties met klanten en partners.

AI kan de manier van werken transformeren, en HR moet zich aanpassen aan deze veranderingen. Nieuwe loopbaantrajecten, zoals de rol van Chief AI Officer en data labeling en promptontwikkeling, ontstaan met de opkomst van AI. De focus moet liggen op het ontwikkelen van vaardigheden, relevantie en creativiteit om flexibel te blijven in een veranderende zakelijke omgeving.

Het is van cruciaal belang voor HR om mensen te helpen zich aan te passen aan de nieuwe technologie en hen te voorzien van omscholing en upskilling. Vaardigheden, relevantie en creativiteit blijven de basis voor zakelijke flexibiliteit, ongeacht wat de toekomst brengt.

Dit artikel kwam tot stand met input van een bestaand artikel van FrankWatching. Voor meer informatie, zie de website van FrankWatching. Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek van FrankWatching, maar bevat geen auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.