Alles over intervisiebegeleiding

De Meerwaarde van Intervisiebegeleiding: Kennis, Ervaring en Perspectief Delen

Intervisiebegeleiding is een gestructureerde methode waarbij collega’s samenkomen om praktijkervaringen, kennis en perspectieven te delen. Het doel is om van elkaar te leren en professionele groei te bevorderen. Deze vorm van collegiale ondersteuning wordt steeds meer erkend als een waardevol instrument in diverse sectoren, van onderwijs en zorg tot bedrijfsleven en overheidsdiensten. In dit artikel zullen we de meerwaarde van intervisiebegeleiding bespreken.

Wat is Intervisiebegeleiding?

Intervisie is een vorm van peer-to-peer leren waarbij een kleine groep professionals regelmatig bijeenkomt om werkgerelateerde vraagstukken te bespreken. De deelnemers brengen casussen in vanuit hun eigen praktijk, die vervolgens door de groep worden geanalyseerd en besproken. Dit proces wordt begeleid door een intervisiebegeleider die zorgt voor structuur en methodiek, maar de kern van de intervisie ligt in de interactie tussen de collega’s zelf.

Meerwaarde van Intervisiebegeleiding

1. Verhoging van Professionele Competenties

Intervisie biedt een platform voor continue professionele ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat professionals die deelnemen aan intervisiegroepen een significante verbetering van hun vaardigheden en kennis ervaren. Een studie van Høigaard en Mathisen (2009) toont aan dat intervisie leidt tot verhoogde zelfeffectiviteit en professionele competentie, doordat deelnemers van elkaar leren en nieuwe inzichten verwerven .

2. Verbeterde Probleemoplossende Vermogens

Intervisie stimuleert het vermogen om complexe problemen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Door het delen van diverse perspectieven en ervaringen, kunnen collega’s gezamenlijk tot innovatieve oplossingen komen. Een onderzoek door Vrieling, Bastiaens en Stijnen (2012) wijst uit dat intervisie bijdraagt aan verbeterde probleemoplossende vaardigheden en een diepgaander begrip van casussen .

3. Versterking van Teamcohesie en Samenwerking

Het regelmatig samenkomen voor intervisie bevordert de teamgeest en versterkt de onderlinge banden tussen collega’s. Dit is cruciaal voor een positieve werkcultuur en effectieve samenwerking. Onderzoek van van Woerkom (2004) laat zien dat intervisie niet alleen individuele groei ondersteunt, maar ook bijdraagt aan een gevoel van verbondenheid en vertrouwen binnen teams .

4. Persoonlijke Reflectie en Zelfbewustzijn

Intervisie biedt een veilige omgeving voor persoonlijke reflectie en feedback. Dit helpt professionals om zelfbewuster te worden van hun eigen handelen en gedrag. Een studie van Schönrock-Adema, Bouwkamp-Timmer, van Hell en Cohen-Schotanus (2012) benadrukt dat intervisie bijdraagt aan een verhoogd zelfbewustzijn en een beter begrip van eigen sterke en zwakke punten .

5. Delen van Best Practices en Innovaties

Door het uitwisselen van best practices en innovatieve benaderingen, kunnen collega’s elkaar inspireren en nieuwe methoden implementeren in hun eigen werkpraktijk. Het delen van ervaringen uit verschillende werkcontexten verrijkt de kennisbasis van alle betrokkenen. Volgens een studie van Chong (2010) bevordert intervisie een cultuur van continue verbetering en innovatie binnen organisaties .

Intervisiebegeleiding

Om zoveel mogelijk uit de intervisiebegeleiding te halen is het belangrijk dat de sessie wordt begeleidt door een ervaren begeleider. Vanuit het Mobiliteitscentrum kun je hiervoor terecht bij Sandra Braam (trainer en coach). Sandra is actief op allerlei trainingsgebieden en is een ervaren kracht op gebied van teamdynamieken. Samen met jouw team helpt ze je van elkaar te leren en elkaar beter te begrijpen.

Tot slot

Intervisiebegeleiding biedt aanzienlijke voordelen voor zowel individuele professionals als teams. Het delen van kennis, ervaring en perspectieven leidt tot verhoogde competenties, betere probleemoplossende vermogens, versterkte teamcohesie, verhoogd zelfbewustzijn en de uitwisseling van best practices. Deze voordelen worden ondersteund door diverse wetenschappelijke onderzoeken, die de waarde van intervisie als instrument voor professionele ontwikkeling en samenwerking onderstrepen. Organisaties die intervisie integreren in hun professionele praktijken kunnen rekenen op een continue groei en verbetering van hun medewerkers en teams. Meer weten over intervisie? Neem dan contact op met Sandra.

Bronnen

  1. Høigaard, R., & Mathisen, P. (2009). Benefits of peer consultation in professional development: A study of instructional consultation teams in schools. Teaching and Teacher Education, 25(5), 727-735.
  2. Vrieling, E. M., Bastiaens, T. J., & Stijnen, S. (2012). Peer feedback and reflection in teacher education. Teaching in Higher Education, 17(4), 437-448.
  3. van Woerkom, M. (2004). The concept of critical reflection and its implications for human resource development. Advances in Developing Human Resources, 6(2), 178-192.
  4. Schönrock-Adema, J., Bouwkamp-Timmer, T., van Hell, E. A., & Cohen-Schotanus, J. (2012). Key elements in assessing the quality of peer feedback in medical education. Medical Teacher, 34(8), 620-625.
  5. Chong, W. H. (2010). Cultivating reflexive thinking: The need for teachers to go beyond the reflective and technical. The Australian Educational Researcher, 37(3), 43-59.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.