De meerwaarde van keten overstijgende dienstverlening | Project Gemeente Breda

De meerwaarde van keten overstijgende dienstverlening 

Deborah Verpalen werkt als Consultant Publiek Maatwerk aan haar eerste project bij de Gemeente Breda. Haar loopbaan begon in de jeugdzorg, maar nieuwsgierigheid naar het functioneren van gemeentelijke instanties bracht haar naar de overheid. “Ik werkte voor een landelijke jeugdzorginstantie, maar ik wilde weten hoe het er bij gemeenten aan toe gaat,” vertelt Deborah. “Ook wilde ik maatschappelijk bijdragen dichter bij huis en het resultaat van mijn werk direct kunnen zien.” 

Projecten bij Gemeente Breda 

In Breda werkt Deborah aan een groot project voor het gehele sociaaleconomisch domein. Ze heeft inmiddels een goed beeld van het sociale domein en werkt samen met diverse lagen binnen de gemeente. “Het is een enorm grote organisatie, wat er soms voor zorgt dat het proces wat langzamer gaat dan we graag zouden zien Daar ontkom je in zo’n grote organisatie niet aan,” legt ze uit. “Maar ik heb veel mensen leren kennen, omdat er veel verschillende kennis en expertise nodig is voor dit keten overstijgende project, waaronder collega’s van de beleidsafdeling maar ook teamleiders en uitvoerende medewerkers in de projectgroepen.  

Opdracht: Keten-overstijgende Dienstverlening 

Deborah haar huidige opdracht betreft het project keten-overstijgende dienstverlening, dat gericht is op samenwerking tussen ketens en afdelingen binnen het sociale domein. “We willen de interne samenwerking verbeteren zodat collega’s elkaar beter kunnen vinden wanneer zij vastlopen in eigen casuïstiek en uiteindelijk ook inwoners niet langs vier verschillende loketten hoeven voor hun hulpvragen,” zegt Deborah. Het project bestaat uit drie deelprojecten: 

  1. Informatievoorziening en Vindbaarheid: Er is gewerkt aan een domeinsite voor het sociaal-economisch domein (SED), waar informatie over alle teams vindbaar is. “Zo wordt zichtbaar wie wat doet, en het helpt collega’s beter vindbaar te zijn,” vertelt Deborah. Ook worden er nieuwsberichten gedeeld die betrekking op alleen SED. 
  2. Integrale Samenwerkingsafspraken + start Doorbraakteam: Er worden afspraken gemaakt om de integrale samenwerking binnen de keten te verbeteren middels een routekaart integrale samenwerking Daarnaast wordt er gestart met een keten overstijgend doorbraakteam.  Dit team, bestaande uit collega’s leden van verschillende ketens, zorgt ervoor dat kennis en expertise gebundeld wordt en krijgt mandaat om buiten de wet- en regelgeving om besluiten te nemen in het belang van de inwoner, wanneer dit binnen de wettelijke kaders niet mogelijk is. “Dit biedt ruimte voor out-of-the-box oplossingen wanneer alle andere opties zijn uitgeput,” aldus Deborah. 
  3. Monitoring en Borging: Aangezien er in Breda uit eerdere projecten gebleken is dat de borging en monitoring onderbelicht was is hier een apart deelproject van gemaakt. Bij aanvang van de opdracht was Deborah alleen verantwoordelijk voor deel 3 maar nu samen met een interne collega van de gemeente Breda verantwoordelijk voor het gehele project. 

Betrokkenheid en Enthousiasme 

Deborah was bij aanvang van het project al verantwoordelijk voor de borging en monitoring van de ontwikkelingen binnen het project. “Eerdere projecten zakten na de ontwikkeling weg, dat willen we nu anders doen,” zegt ze. Recent werd het projectteam uitgenodigd om het project toe te lichten tijdens een heisessie van het Management Team. “Het thema integrale samenwerking is groot binnen de organisatie en dit project past daar perfect bij. De feedback is positief en er is veel draagvlak.” 

Uitdagingen en Successen 

Een grote uitdaging is het creëren en behouden van draagvlak, vooral omdat keuzes binnen het proces soms voor vertraging zorgen. “Samenwerken met al die lagen en vertraging hoort erbij in zo’n grote organisatie,” zegt ze. “Maar de energie en betrokkenheid binnen de projectgroep maken veel goed. We voelen ons echt een team. Het geeft energie om hieraan te werken.” 

Deborah is tevreden wanneer de pilot van het doorbraakteam van start gaat en gedurende het half jaar resultaten zichtbaar worden. “Tijdens deze fase willen we door ontwikkelen, effecten in kaart brengen, en de meerwaarde bewijzen.” 

Toekomstperspectief 

Deborah ziet haar toekomst in het sociale domein. “Hier ligt mijn kennis en expertise, en ik verwacht hierin actief te blijven,” zegt ze. Ze overweegt een rol als projectleider of teamleider bij vergelijkbare projecten in andere gemeenten. “Het delen van kennis en successen is belangrijk. Ik denk ook dat deze werkwijze goed is om binnen de regio verder te verspreiden.” 

Binnen deelproject drie is een format ontwikkeld om de borging en het beheer van het project in kaart te brengen. “Dit format benoemt wat nodig is om door te gaan, zowel op actieniveau als met KPI’s en verantwoordelijken. We willen voorkomen dat het een statisch document wordt, vooral wanneer wij als consultant weer weggaan,” legt Deborah uit. 

Deborah draagt het initiatief een warm hart toe en kijkt uit naar de verdere ontwikkelingen en successen van het project keten-overstijgende dienstverlening bij Gemeente Breda. “Het is mooi om te zien dat de keuze wordt gemaakt om te onderzoeken hoe we verder kunnen kijken dan wetten en regels, en echt naar de mens kunnen kijken om maatwerkoplossingen te vormen,” besluit ze. 

Het is duidelijk dat Deborah enthousiast is over haar opdracht. Je ziet het enthousiasme in haar ogen wanneer ze vertelt. Dat dit project directe winst levert voor complexe hulpvragen van inwoners maakt dat je indirect het verschil kunt maken voor deze (kwetsbare) groep mensen. Wil je naar aanleiding van dit gesprek meer weten over keten-overstijgende-dienstverlening? Neem dan contact met ons op of volg Deborah op LinkedIn. 

 

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.