De6gemeenten: Civiel Techniek een boost geven!

Gemeenten Etten-Leur, Roosendaal, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert werken samen als de De6gemeenten. Deze netwerksamenwerking versterkt elkaar. Samen kun je immers meer! Ze trekken samen op en vliegen samen opgaven aan.

PuMa bij De6gemeenten
De6gemeenten werken onder andere aan het tekort aan gekwalificeerd personeel binnen de sector Civiele Techniek. PuMa Rhani is betrokken bij dit project als programma-coördinator. Het probleem wordt op diverse manieren aangepakt. Er wordt bijvoorbeeld intern gekeken naar hoe processen efficiënter ingericht kunnen worden, extern kijken we hoe we kunnen we zorgen voor meer civiel techneuten in gemeenteland.

Waar staan we nu?
Na een half jaar is het tijd om terug te kijken. De tussentijdse evaluatie is opgeleverd. Wat is er veel gedaan! En dat ondanks Corona en het moeten thuiswerken. Veel van het aanvankelijke plan van aanpak is gerealiseerd en sommige zaken bleken toch iets wat ambitieus. Gelukkig kunnen we deze ambities meenemen naar het komende half jaar. “Jullie hebben niet stilgezeten”, aldus Sandor Michielse secretaris gemeente Rucphen, tijdens de terugkoppeling. Nee, zeker niet! En er is nog genoeg werk aan de winkel.

Wat hebben we onder andere zoal gedaan? Een paar dingen op een rijtje:
Er is onder andere een Teams platform uitgerold. Collega’s Civiele Techniek van de 6 gemeenten kunnen elkaar middels dit platform makkelijk vinden, vragen aan elkaar stellen en kennis met elkaar delen. Daarnaast zijn er prachtige video’s gemaakt om het vakgebied te promoten, er staat een website, er zijn contacten aangelegd met scholen en bijvoorbeeld presentaties gehouden om de sector en het werken bij de gemeente te promoten. Ook hebben de specialisten meerdere sessies georganiseerd waar op thema specialistische kennis kon worden opgehaald en uitgewisseld en er is gekeken naar het gezamenlijk aanvliegen van Europese subsidies. Niet alleen de werknemers vinden elkaar nu makkelijker, ook het management van de zes betrokken gemeenten weten elkaar te vinden. Zij delen nu kennis en bespreken gezamenlijke uitdagingen.

Zoals je ziet is er het afgelopen jaar veel gedaan op het gebied van Civiele Techniek binnen de6gemeenten. We zijn ontzettend trots dat PuMa Rhani zich dagelijks inzet voor het aantrekkelijker maken van het vak en het werken voor de overheid zodat de betrokken gemeenten hun ambities kunnen realiseren. Meer weten over dit project? Neem contact op met Rhani Berest.

 

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.