Gemeente Altena vertelt: “Stagiairs brengen een frisse blik”

Gemeente Altena vertelt: “Stagiairs brengen een frisse blik”

Stagiairs zijn een cruciale schakel in de ontwikkeling en dynamiek binnen veel organisaties. Deze  jonge talenten bevinden zich binnen no-time op de arbeidsmarkt – na afronding van hun studie – maar brengen ook voor die tijd al waardevolle inzichten mee. Dit wordt bevestigd door de ervaringen bij Gemeente Altena, waar stagiairs niet alleen ondersteunende maar ook vernieuwende rollen vervullen binnen verschillende afdelingen.

Strategische Integratie van Stages

Binnen Gemeente Altena is Annemieke Tiebout (HR adviseur) de coördinator van stageopdrachten. Zij werkt nauw samen met verschillende afdelingen om vacatures om te vormen tot stageopdrachten. Deze aanpak toont het strategisch inzicht van de gemeente om opleidingsmogelijkheden te integreren in hun personeelsstrategie. De opleidingsmogelijkheden in brede zin vertalen zich bij de gemeente Altena in de employer brand “vruchtbare grond voor groei”. Managers en HR-professionals zijn actief betrokken bij dit proces, wat zorgt voor een goed onderbouwde selectie en plaatsing van stagiairs.

De samenwerking met het stagebureau voegt toe in de kansen voor stagiairs en organisaties. Het stagebureau neemt veel van de wervingsactiviteiten over, zoals het onderhouden van contacten met scholen en het voorselecteren van kandidaten. Dit zorgt ervoor dat Annemieke zich kan richten op andere onderdelen van het plaatsingsproces terwijl de kwaliteit van de stagekandidaten gewaarborgd blijft. De managers van de gemeente zijn bijzonder tevreden over de motivatie en kwaliteit van de stagiairs die voor gesprekken worden uitgenodigd.

Impact van Stagiairs op de Organisatie

De aanwezigheid van stagiairs brengt een “frisse wind” met zich mee en introduceert nieuwe technologieën en methoden binnen de gemeente. Een illustratief voorbeeld is een stagiair die een gesprekstool genaamd Het Vitaliteitswiel heeft ontwikkeld die nu breed binnen de organisatie wordt ingezet. Dit onderstreept het potentieel van stagiairs om concrete en blijvende bijdragen te leveren aan de organisatie.

Diversiteit in Stageplaatsingen

Stagiairs bij Gemeente Altena zijn actief in diverse afdelingen, waaronder Financiën, Ruimtelijk Domein, Voorveld, Omgeving en Vastgoed, en de Griffie. Toch zijn er ook afdelingen waar minder stagiairs worden geplaatst, wat kansen biedt voor toekomstige ontwikkeling.

De gemeente staat ook open voor nieuwe onderwijsrichtingen zoals HR, Ruimtelijke Ontwikkeling, Civiele Techniek, IT en Energie Transitie, hoewel de mogelijkheden voor plaatsing variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van junior functies en de passende begeleiding. Het actief verkennen van mogelijkheden voor onderzoekstages is een focuspunt, om managers beter te informeren en betrekken bij de integratie van stagiairs in hun teams.

Stagiairs bieden aanzienlijke voordelen voor organisaties zoals Gemeente Altena. Ze bevorderen innovatie, brengen recente kennis in praktijk en helpen bij de ontwikkeling van projecten die de efficiëntie en effectiviteit van de organisatie verbeteren. Door te investeren in een strategische benadering van stagiair programma’s, kunnen organisaties hun adaptieve capaciteit verhogen en beter voorbereid zijn op toekomstige uitdagingen. Meer weten over de ervaringen van Gemeente Altena? Laat het ons weten, dan brengen wij je met hen in contact.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.