HR analytics in een notendop

HR analytics in een notendop

HR analytics is een relatief nieuwe benadering in het HR-vakgebied. Het is een methode om personeelsbeslissingen te nemen op basis van data-analyse en inzichten uit gegevens. Met HR analytics kunnen organisaties beter onderbouwde beslissingen nemen over HR-processen en medewerkers. Maar wat is HR analytics precies en wat zijn de voordelen ervan?

Wat is HR analytics?
HR analytics is een methode waarbij data-analyse wordt ingezet om inzicht te krijgen in de prestaties van medewerkers, het verzuimpercentage, de effectiviteit van trainingen en opleidingen, en de tevredenheid van medewerkers. Deze data worden verzameld, geanalyseerd en geïnterpreteerd om conclusies te trekken en gerichte acties te ondernemen. Zo kan bijvoorbeeld een organisatie inzicht krijgen in welke factoren bijdragen aan de productiviteit van medewerkers en hoe zij deze kunnen verbeteren. Met HR analytics kunnen organisaties ook patronen en trends ontdekken die anders moeilijk te herkennen zouden zijn. Het kan bijvoorbeeld aantonen welke werknemers meer kans hebben om te vertrekken, welke trainingen de beste resultaten opleveren en hoe prestaties van medewerkers zich verhouden tot de organisatiedoelen. Dit kan organisaties helpen om betere beslissingen te nemen op basis van feiten en gegevens.

De voordelen van HR analytics
Het gebruik van HR analytics heeft verschillende voordelen. Ten eerste helpt het organisaties om hun HR-processen te optimaliseren en betere beslissingen te nemen over personeel. Dit kan bijdragen aan betere bedrijfsresultaten en hogere productiviteit. Ten tweede kan het helpen bij het verlagen van het ziekteverzuim en het behouden van talent binnen de organisatie. En tot slot kan HR analytics helpen om medewerkers meer te betrekken bij de organisatie en hen te motiveren om bij te dragen aan de organisatiedoelen.

Voorwaarden van HR analytics
Om HR analytics succesvol toe te passen, is het belangrijk om de juiste data te verzamelen en te analyseren. Organisaties moeten zichzelf afvragen welke data relevant zijn en waarvoor zij deze willen gebruiken. Ook moeten zij ervoor zorgen dat de data veilig worden opgeslagen en dat de privacy van medewerkers wordt gewaarborgd. Verder is het belangrijk om de juiste expertise in huis te hebben en de resultaten van de analyses te integreren in de dagelijkse HR-processen. Hoe beter, recenter en betrouwbaarder je gegevensbronnen zijn, hoe beter je kunt analyseren en hoe beter je de analyses kunt interpreteren.

Wat meet je met HR analytics?
Wat meet je precies met HR analytics en hoe bepaal je welke metrics relevant zijn? Het antwoord begint bij de vraag: wat willen we weten? Het meten van HR-gerelateerde gegevens begint bij het stellen van de juiste vragen. Welke informatie is relevant voor de organisatie? Welke doelen willen we bereiken en welke metrics kunnen ons helpen om deze doelen te bereiken? Door deze vragen te beantwoorden, kunnen organisaties bepalen welke data ze moeten verzamelen en analyseren. Voorbeelden van metrics zijn prestaties van medewerkers, het verzuimpercentage, de effectiviteit van trainingen en opleidingen, en de tevredenheid van medewerkers. Andere belangrijke metrics kunnen zijn: de tijd die het kost om vacatures in te vullen, de kosten per nieuwe medewerker en de effectiviteit van het onboarding-proces. Zodra de relevante metrics zijn bepaald, is het tijd om te bepalen waar deze gegevens vandaan komen. Dit kan variëren van software voor talentbeheer of personeelsplanning tot Google Spreadsheets, ERP HR-modules en trainingssystemen. Het is belangrijk om te zorgen dat de data veilig worden opgeslagen en dat de privacy van medewerkers wordt gewaarborgd. Het is ook belangrijk om toegang te hebben tot en het recht te hebben om gegevens op individueel niveau te gebruiken die zijn verzameld door externe enquêtebureaus.

Wat levert HR analytics je op?
HR analytics kan een organisatie verschillende voordelen opleveren. Hieronder worden enkele van de belangrijkste voordelen:

 1. Beter personeelsbeheer: HR analytics kan organisaties helpen om hun personeelsbeheer te verbeteren door inzicht te geven in verschillende aspecten van hun personeelsbestand, zoals de prestaties, vaardigheden en ervaring van medewerkers. Op basis van deze informatie kunnen organisaties gerichte acties ondernemen om de prestaties van medewerkers te verbeteren, hun vaardigheden te ontwikkelen en hun carrièrepad te ondersteunen.
 2. Lagere kosten: HR analytics kan organisaties helpen om kosten te besparen door inefficiënties en knelpunten in HR-processen op te sporen en aan te pakken. Dit kan bijvoorbeeld door het verminderen van het verloop van personeel, het optimaliseren van de werving en selectieprocessen of het identificeren van trainingen die niet effectief zijn.
 3. Hogere productiviteit: HR analytics kan organisaties helpen om de productiviteit van hun personeel te verhogen door inzicht te geven in de factoren die bijdragen aan productiviteit en de factoren die productiviteit verminderen. Op basis van deze informatie kunnen organisaties gerichte acties ondernemen om de productiviteit te verbeteren, bijvoorbeeld door te zorgen voor een betere werk-privébalans, het aanbieden van trainingen die gericht zijn op het ontwikkelen van specifieke vaardigheden of door het bieden van ondersteuning en begeleiding.
 4. Hogere medewerkerstevredenheid: HR analytics kan organisaties helpen om de tevredenheid van hun medewerkers te verhogen door inzicht te geven in de factoren die bijdragen aan tevredenheid en de factoren die tevredenheid verminderen. Op basis van deze informatie kunnen organisaties gerichte acties ondernemen om de medewerkerstevredenheid te verbeteren, bijvoorbeeld door te zorgen voor een betere werkomgeving, betere arbeidsvoorwaarden of door het bieden van meer loopbaanontwikkeling en groeimogelijkheden.
 5. Betere besluitvorming: HR analytics kan organisaties helpen om betere beslissingen te nemen door inzicht te geven in de factoren die bijdragen aan succes en de factoren die succes in de weg staan. Op basis van deze informatie kunnen organisaties gerichte acties ondernemen om hun prestaties te verbeteren en hun doelen te bereiken.

Hoe start je met HR analytics?
Het opzetten van een HR analytics programma begint met het bepalen van de doelen en de vragen die je wilt beantwoorden. Dit begint bij het identificeren van de belangrijkste HR uitdagingen en de gebieden waarop het HR-team de grootste impact kan hebben op de organisatie. Hier zijn enkele stappen die organisaties kunnen nemen om te beginnen met HR analytics:

 1. Definieer de doelen en vragen: Het is belangrijk om duidelijk te definiëren wat je wilt bereiken met HR analytics en welke vragen je wilt beantwoorden. Het kan hierbij gaan om vragen zoals: Hoe kunnen we onze wervings- en selectieprocessen verbeteren? Hoe kunnen we de productiviteit van medewerkers verhogen? Of hoe kunnen we ons verlooppercentage verlagen?
 2. Identificeer de benodigde gegevens: Eenmaal de doelen en vragen zijn vastgesteld, moet je bepalen welke gegevens nodig zijn om deze vragen te beantwoorden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gegevens over de prestaties van medewerkers, verzuimcijfers, personeelsverloop, salarisgegevens, training en ontwikkeling, enzovoort.
 3. Verzamel de gegevens: Als je de benodigde gegevens hebt geïdentificeerd, moet je deze gegevens verzamelen en documenteren. Dit kan betekenen dat je bestaande gegevens verzamelt uit verschillende systemen en databases, of dat je nieuwe gegevensbronnen moet aanboren.
 4. Analyseer de gegevens: Nadat je de gegevens hebt verzameld, kan je beginnen met het analyseren van deze gegevens om de gestelde vragen te beantwoorden. Hierbij kan je gebruik maken van verschillende analysetechnieken en -tools, zoals data mining, machine learning of statistische analyses.
 5. Maak rapporten en visualisaties: Om de resultaten van de analyses te delen met de belanghebbenden, is het belangrijk om de resultaten te visualiseren en te rapporteren op een begrijpelijke en toegankelijke manier. Hierbij kan je gebruik maken van dashboards, infographics of andere visuele rapportagevormen.
 6. Implementeer acties: Op basis van de resultaten van de analyses kan je acties implementeren om de HR-uitdagingen aan te pakken. Deze acties kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de werving en selectieprocessen, training en ontwikkeling, of het bieden van meer ondersteuning en begeleiding aan medewerkers.

Hoe word je succesvol met HR Analytics?
Om succesvol te zijn in HR analytics moet je met een aantal factoren rekening houden. Alles staat of valt met duidelijke doelen en meetbare KPI’s. Dit helpt je om te bepalen welke gegevens je nodig hebt om tot inzichten te komen. Een tweede factor is het verzamelen en valideren van kwaliteitsgegevens. Het is belangrijk om gegevens up-to-date te houden zodat de uitkomsten van je analyses daadwerkelijk kloppen. Ook zijn tools vaak van grote meerwaarde in HR analytics. Data tools kunnen je helpen automatisch gegevens te verzamelen en ordenen. De systemen maken de rapportages waarop jij beleid kunt bepalen. Wanneer je de rapportages hebt is het belangrijk dat de resultaten hiervan leiden tot aanbevelingen en concrete acties die bijdragen aan de organisatiedoelen. Verbind dus je resultaten met de bedrijfsstrategie. Tot slot moet je blijven leren en ontwikkelen met HR analytics. Het is een continu proces. Je kunt blijven ontwikkelen door samen te werken met andere HR-analisten of door scholing/trainingen/workshops te volgen. Graag geven we je ook nog een tip mee: communiceer de resultaten van je acties. Dit helpt om de betrokkenheid en steun van alle stakeholders te vergroten.

Het komt erop neer dat HR analytics een methode is die organisaties kan helpen om betere beslissingen te nemen op het gebied van personeel. Het gebruik van data-analyse kan organisaties inzicht bieden in de prestaties van medewerkers en helpen bij het optimaliseren van HR-processen. Met HR analytics kunnen organisaties beter onderbouwde beslissingen nemen en een betere werkervaring bieden aan hun medewerkers.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.