HR speerpunten voor 2022

De HR thema’s van 2022

Het jaar is al even onderweg. Sinds november 2021 werken we aan de HR speerpunten voor 2022. Dit doen we door verschillende keren samen te komen met de HR professionals uit regio West-Brabant. Uiteindelijk bepalen zij welke thema’s relevant zijn om regionaal mee aan de slag te gaan. Begin januari stond het vast. De thema’s voor 2022 zijn: arbeidsmarktbenadering en een leven lang ontwikkelen.

Arbeidsmarktbenadering

Met kop en schouders stak dit thema uit boven alle andere thema’s. We bevinden ons in een arbeidsmarkt die steeds krapper wordt. Dit speerpunt wordt gesplitst in twee projecten. Dat doen we omdat we enerzijds willen werken aan het werven van talent en anderzijds willen werken aan het behoud van talent binnen onze regio.

Deel 1: werving en selectie
Het werven en behouden van talent in en voor onze regio wordt belangrijker dan ooit. Maar hoe pakken we dat aan? Dat is een hele goede vraag. Duidelijk is dat onze aangesloten organisaties hun eigen identiteit willen blijven profileren. Regionaal kunnen we het werken bij de overheid promoten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zeker bij jongeren vaak onduidelijk is wat werken bij de overheid inhoudt. Ook weten veel mensen niet welke verschillende taken overheidsorganisaties uitvoeren. Door dit inzichtelijk te maken hopen we nieuw talent de regio in te trekken. Naast het promoten van een positief imago betreffende werken bij de overheid zetten we ook in op wervingscampagnes. Indien je op dit moment extra aandacht wil vragen voor je vacature ben je als HR professional genoodzaakt met een externe partij in zee te gaan. Dat kan een prima manier zijn, maar het is ook gewenst om regionaal hierin samen te werken. Het wordt mogelijk via de platformen van Mobiliteitscentrum regio West-Brabant betaald gebruik te maken van wervingscampagnes tegen aantrekkelijk tarief.

Deel 2: behoud van talent
De krappe arbeidsmarkt maakt het ook belangrijk dat we het talent dat zich nu al binnen onze organisaties bevindt behouden wordt. Dat doen we door te bekijken welke tools we regionaal kunnen inzetten om deze medewerkers binnen hun organisaties te behouden. Dat doen we onder andere door aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden binnen en buiten de organisatie. Hoe dit project precies vorm gaat krijgen is nog niet bekend. De ambitie is er om regionaal in kaart te brengen waarom ambtenaren kiezen voor een andere baan. Op basis daarvan wordt het mogelijk regionaal en individueel aanpassingen te doen om zo loopbaanpaden te verbeteren.

Leven lang ontwikkelen

Aantrekkelijk werkgeverschap is belangrijk. Niet alleen wegens de krappe arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook zodat je een lange en duurzame relatie kunt opbouwen met je medewerkers. Vorig jaar zijn we aan de slag gegaan met een vergelijkbaar project: Gemeente van de toekomst. Dit project gieten we voor het nieuwe jaar in een iets ander jasje. Binnen ‘Leven lang ontwikkelen’ zetten we in op ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van opleidingen, trainingen en andere mogelijkheden om persoonlijke groei en teamontwikkeling vorm te geven.

Meedenken?

Voor de input van onze regionale HR projecten zijn we afhankelijk van HR professionals uit regio West-Brabant. Ben jij HR professional en werkzaam bij één van onze aangesloten organisaties én lijkt het je tof mee te denken over deze regionale projecten? Dan komen we graag met je in contact. Je kunt het best contact opnemen met Jord Koetje, Projectmanager regionale HR projecten. Je kunt hem bereiken per mail of telefonisch. Ook voor vragen of opmerkingen over de bestaande projecten kun je bij hem terecht.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.