Nieuwe Stappen voor Flex West-Brabant

Nieuwe Stappen voor Flex West-Brabant

Flex West-Brabant zet belangrijke stappen in de professionalisering van haar diensten om aan de groeiende behoeften en uitdagingen van de regio te voldoen. Met het toenemende aantal hulpvragen, de uitbreidende dienstverlening en het continu stijgende inhuurvolume, is er een dringende noodzaak om de inhuurstrategie te optimaliseren en te professionaliseren. Bovendien spelen ontwikkelingen in wet- en regelgeving een cruciale rol in de benodigde aanpassingen en verbeteringen.

De Noodzaak van Professionalisering

De afgelopen jaren heeft Flex West-Brabant een significante toename gezien in het aantal inhuuraanvragen. Deze groei komt voort uit een combinatie van factoren, waaronder de toenemende complexiteit van de gevraagde diensten, de uitbreiding van ambtelijke organisaties én de krapte op de arbeidsmarkt. Dit vraagt om een gestructureerde en efficiënte aanpak om ervoor te zorgen dat aan alle behoeften van de regio wordt voldaan, zonder in te boeten op kwaliteit en compliance.

Stappen Tot Nu Toe

Op 27 maart van dit jaar stemde de stuurgroep al in met de aanbesteding van raamovereenkomsten en de verdere professionalisering van Flex West-Brabant door middel van verschillende dienstverleningsmodellen. Een belangrijke stap hierin was het vaststellen van een deadline in juni voor het definitieve besluit over het toekomstige inhuurscenario.

Besluit van de Stuurgroep

Op donderdag 19 juni vond de beslissende bijeenkomst van de stuurgroep plaats. Hier werd een definitief akkoord gegeven voor de continuering en optimalisering van het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) in combinatie met raamovereenkomsten. Dit besluit werd genomen op basis van het advies van het Mobiliteitscentrum, dat een breed draagvlak vond bij de betrokken partijen tijdens eerdere bijeenkomsten. De raamovereenkomsten zullen worden afgesloten voor opdrachten die zeer specialistisch van aard zijn, of waarvoor er sprake is van schaarste en nichemarkten.

Het Vervolg

Raamovereenkomsten

In september zal gestart worden met het aanbestedingstraject van de raamovereenkomsten. Voor dit traject is Flex West-Brabant op zoek naar een senior inkoper die namens de regio het inkoopproces begeleidt. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om zich aan te melden via inhuurdesk@flexwestbrabant.nl. Deze raamovereenkomsten zijn essentieel voor het efficiënt en effectief invullen van de specialistische en schaarse posities binnen de regio.

Professionalisering Flex West-Brabant

De professionalisering van Flex West-Brabant zal plaatsvinden door de verdere uitwerking van de dienstverleningsmodellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een basispakket en een pluspakket. Het basispakket bestaat uit standaarddiensten die voor iedereen beschikbaar zijn, terwijl het pluspakket extra diensten biedt die gericht zijn op ontzorging. Vanaf september zullen geïnteresseerde deelnemers worden betrokken bij de uitwerking van dit pluspakket.

Samenvattend

Met de goedkeuring van het inhuurscenario DAS in combinatie met raamovereenkomsten, zet Flex West-Brabant een grote stap richting een meer gestructureerde en professionele aanpak van haar inhuurstrategie. Dit zorgt in de komende jaren niet alleen voor een betere dienstverlening aan de regio, maar ook voor een efficiëntere invulling van specialistische en schaarse posities. De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de verdere uitwerking en implementatie van deze strategie, waarbij samenwerking en betrokkenheid van alle deelnemers van grote meerwaarde zijn. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met inhuurdesk@flexwestbrabant.nl.

 

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.