Onderzoek Belicht Uitdagingen en Kansen voor Werkgeversimago

Onderzoek studenten Avans belicht uitdagingen en kansen voor werkgeversimago van gemeenten in Midden- en West-Brabant

Als organisatie en op regionaal vlak zet het Mobiliteitscentrum zich in voor talent in beweging. Ook het aantrekken van jong talent is daarbij van groot belang. Om studenten alvast kennis te laten maken met de lokale overheid zijn we een samenwerking gestart met een aantal opleidingen van Avans. Inmiddels is het eerste resultaat bereikt: een onderzoek naar werkgeversimago volgens de studenten van de opleiding HR. Onder andere Gemeente Bergen op Zoom, Gemeente Breda, Gemeente Zundert en Gemeente Roosendaal zijn geïnterviewd over de manier van werven, ook is er online onderzoek gedaan. Lees de samenvatting van het onderzoek hieronder. Het onderzoek richt zich op het imago van gemeenten in West-Brabant, met een speciale focus op hoe potentiele werknemers – in het bijzonder generaties Z en Y – de werkgelegenheid bij deze lokale overheden zien.

De studie, die enquêteresultaten en interviews omvat met zowel jongere generaties als huidige stagiairs en HR-professionals, onthult een gemengd beeld over het werken bij de gemeente. Enerzijds wordt het werken bij de gemeente gezien als een omgeving vol kansen met een positieve werksfeer en goede toekomstperspectieven. Anderzijds bestaan er percepties van een bureaucratische en minder inspirerende werkomgeving.

Opmerkelijk is dat een aanzienlijk deel van de ondervraagden openstaat voor een carrière bij de overheid, op voorwaarde dat er aandacht is voor een stimulerende werksfeer en een passend salaris. Het onderzoek benadrukt een kloof tussen het huidige imago en de daadwerkelijke identiteit van de gemeenten, waarbij de nadruk ligt op het belang van werksfeer, flexibiliteit en de aanwezigheid van uitdagingen in het werk.

Het document adviseert gemeenten om hun imago als aantrekkelijke werkgever te verbeteren door het ontwikkelen van een doeltreffende externe communicatiestrategie, het vervaardigen van engaging content en het actief inzetten van huidige medewerkers als ambassadeurs van de gemeente. Aanbevelingen omvatten ook het herzien van vacatureteksten, het verbeteren van het onboardingproces, de kans om regionaal op te trekken in de arbeidsmarktpositionering en het intensiveren van het gebruik van sociale media.

Voor HR-professionals bij overheidsorganisaties in Midden- en West-Brabant biedt dit onderzoek inzichten en concrete aanbevelingen om het werkgeversimago te versterken. Hiermee kunnen gemeenten niet alleen het talent van nu aantrekken, maar ook positioneren als een aantrekkelijke werkgever voor toekomstige generaties werknemers.

Wil je het complete document inzien? Neem dan per mail contact op met Katinka Schoorlemmer.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.