Ontwikkelingen Inhuurstrategie Flex West-Brabant

Nieuwe Inhuurstrategie Flex West-Brabant: DAS en Mantelpartners 

Flex West-Brabant heeft een tweetal bijeenkomsten georganiseerd over de toekomstige inhuurstrategie voor de regio. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende aspecten besproken die bepalend zijn voor een toekomstig inhuurscenario. Met 21 partijen is een breed draagvlak gecreëerd voor het scenario waarbij het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) wordt gecombineerd met mantelpartners. Dit scenario zal worden aanbevolen aan de stuurgroep die op woensdag 19 juni bijeenkomt. 

In de bijeenkomst is ook informatie uit het systeem van Flex West-Brabant gedeeld over aanvragen waarvoor het aanbod schaars lijkt of waarbij een groot deel van de posities niet ingevuld is. Dit heeft waardevolle aanvullingen opgeleverd en biedt een eerste inzicht in functies waarvoor raamcontracten afgesloten moeten worden. Deze onderwerpen zullen verder worden uitgewerkt in een werkgroep. De onderwerpen en inzichten uit de bijeenkomst nemen we mee in de uitwerking van het toekomstige dienstverleningsconcept. 

Het vervolg
De stuurgroep heeft in maart al ingestemd met het aanbesteden van mantelpartijen en het eventueel aanbesteden van een VMS-systeem indien noodzakelijk of wenselijk. Op 19 juni zullen wij de stuurgroep adviseren om aanvullend in te stemmen met het besluit voor: 

  • Inhuurscenario: DAS in combinatie met mantelcontracten 
  • Contracteren Mantelpartijen: Voor schaarste, specialisme en niche 

We onderzoeken momenteel of de aanbesteding van een VMS noodzakelijk of wenselijk is door middel van: 

  • Marktconsultatie: Gepubliceerd op vrijdag 17 mei 
  • Tevredenheidsenquête: Wordt binnenkort uitgevoerd 

Hierna volgt een keuze om wel of niet aan te besteden. Bij deze afweging wordt rekening gehouden met de impact en de benodigde capaciteit. 

Uitwerken Aanbesteding Contracten Mantelpartners 
In samenwerking met deelnemers zullen we: 

  • Bepalen waarvoor, het aantal contracten, de looptijd van contracten, etc. 
  • Marktconsultatie uitvoeren 
  • Een plan van eisen opstellen 
  • Het verdere aanbestedingstraject doorlopen 

We roepen organisaties op om deel te nemen in de werkgroep. Interesse kan kenbaar gemaakt worden via inhuurdesk@flexwestbrabant.nl. We horen ook graag of een (senior) inkoper uit jouw organisatie het proces wil begeleiden. 

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.