Projectupdate Leven lang ontwikkelen: leerlijn 21ste -eeuwse vaardigheden

Leven lang ontwikkelen-update: leerlijn 21ste -eeuwse vaardigheden

Ieder jaar bepalen we samen met de HR professionals uit de regio met welke HR speerpunten we regionaal aan de slag willen gaan. Eén van de speerpunten van dit jaar luidt: Leven Lang Ontwikkelen. De werkgroep is inmiddels diverse keren samen gekomen en hebben een stip gezet op de horizon. Het doel van het project is het ontwikkelen van leerlijnen die inzetbaar zijn voor de hele regio. We zijn gestart met het ontwikkelen van de eerste leerlijn: 21ste-eeuwse vaardigheden. In dit artikel praten we je bij.

Waarom 21ste-eeuwse vaardigheden?

21ste -eeuwse vaardigheden zijn heel belangrijk voor medewerkers van onze organisaties, nu en in de toekomst. De omgeving waarin wij ons werk uitvoeren verandert snel en het is belangrijk dat de medewerkers uit de regio hierin kunnen meebewegen. Met de werkgroep Leven Lang Ontwikkelen komen we regelmatig bij elkaar om aan deze leerlijn te werken.

Waar staan we nu?

De leerlijn is nog volop in ontwikkeling, maar één ding is zeker: bewustwording wordt een belangrijk onderdeel. Welke veranderingen en ontwikkelingen komen op ons af? Wat betekent dat voor mijn organisatie, voor mijn team en voor mijn eigen functie en rol? Deze vragen worden beantwoord door middel van de leerlijn. Maar het blijft niet alleen bij het beantwoorden van vragen: we vinden het belangrijk dat medewerkers ook echt in actie komen. We werken nog aan het vaststellen van de inhoud van de leerlijn. De inhoud wordt alles behalve saai. Het is namelijk belangrijk dat de leerlijn óók aansluit op de 21ste eeuw.

Wat gaan we verder nog doen?

Andere thema’s waarmee we aan de slag gaan zijn: professioneel aanspreken en hybride werken. Ben jij HR professional bij één van onze aangesloten organisaties en wil je meewerken aan de leerlijnen? Wij kunnen nog versterking gebruiken! We horen graag van je: neem contact op met Tjitske Boots via academie@west-brabant.eu.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.