Publiek Maatwerk in actie: het belang van regionale samenwerkingen  

Publiek Maatwerk in actie: het belang van regionale samenwerkingen  

Ontmoet Thijs de Jongh, een ervaren Senior Consultant bij Publiek Maatwerk, dé consultancypool die actief is binnen de gemeenten en lokale overheden in Midden- en West-Brabant. Met een scherp oog voor detail en een diepgaande kennis van regionale samenwerkingen, werkt Thijs in opdracht van Gemeente Halderberge aan de wijze waarop de coördinatie en (strategische) bestuurlijke ondersteuning van regionale samenwerkingen vorm en inhoud gaat krijgen. Vandaag deelt hij zijn inzichten, ervaringen en zijn visie op de toekomst. 

Voor welke organisatie werk je momenteel en hoe zou je die organisatie beschrijven? 

“Momenteel werk ik als Senior Consultant bij Publiek Maatwerk, de flexpool die actief is binnen de gemeenten en lokale overheden in Midden- en West-Brabant. Mijn opdracht speelt zich af bij de Gemeente Halderberge. Deze gemeente is stabiel en goed georganiseerd, met een positieve bedrijfsvoering en een gezonde financiële situatie. De organisatie is gericht op het effectief sturen van processen, en er zijn goede tools en voorzieningen beschikbaar voor ons werk, waaronder thuiswerkmogelijkheden en efficiënte manieren van organiseren. Het college van de gemeente is ambitieus en heeft een mooi coalitieakkoord, waarbij de focus ligt op de voor Halderberge belangrijke opgaves: het zichtbaarder worden in de regio door meer verantwoordelijkheid te nemen in regionaal samenwerken is daar 1 van. In mijn rol voel ik me prettig, vooral omdat regionale samenwerkingen een belangrijke rol spelen en ik daarvoor al het nodige wist.” 

Wat is precies jouw opdracht bij de Gemeente Halderberge? 

“Mijn opdracht behelst het overnemen van taken van een collega die met pensioen is gegaan. Deze collega was verantwoordelijk voor het coördineren van verbonden partijen, dus mijn rol is nu om – samen met mijn consultant-collega Marloes – deze rol waar te nemen. We pakken alle activiteiten op die hieruit voortkomen en onderzoeken tegelijkertijd de toekomst van deze taken. Momenteel zijn we erg druk bezig met de verbonden partijen vanwege veranderingen in de regelgeving. Tegelijkertijd lopen ook de beoordelingen van de begrotingen van circa 10 verbonden partijen en spelen er ontwikkelingen op het gebied van de wijze waarop strategische samenwerkingen in de regio vorm en inhoud krijgen. Ik ben ook betrokken bij regionaal overleg, zoals bij De6, waar coördinatoren van verbonden partijen elke twee weken samenkomen. We hebben grip op deze samenwerkingen en hebben de planning- en controlecyclus goed ingeregeld. Hierdoor kunnen we afstemmen hoe de verbonden partijen presteren in relatie tot de vastgestelde kaders en afspraken die zijn meegegeven door de gemeenteraden van de regio. Deze kaders zijn vastgelegd in de onlangs geactualiseerde Nota Verbonden Partijen. Dat maakt dat de meerwaarde van deze samenwerkingen zichtbaar blijft, waarbij we uiteraard ambtelijk onze bestuurders adviseren voor hun rol en bijdrage in de besturen van deze verbonden partijen en voor de stukken die ter behandeling aan de gemeenteraad worden aangeboden. Collegiaal worden voorbereidende werkzaamheden in de regio verdeeld waardoor we meer diepgang kunnen realiseren. Tevens kun je bijzonderheden eerder in beeld brengen, omdat je ziet wat er binnen de samenwerking gebeurt. Door hierover met de andere organisaties in gesprek te blijven, zorgen we voor prettig samenwerken.” 

Nu ben je zelf ook in dienst van een regionale organisatie. Levert dat uitdagingen op binnen je opdracht? 

“Dat ervaar ik niet zo. Het is een zakelijk gegeven, en zo kijk ik daar ook naar. Het is gewoon een zakelijk aspect van mijn werk dat gedaan moet worden. Door mijn kennis van de regio en mijn ervaring ben ik goed op de hoogte van de verhoudingen en kan ik strategisch advies geven aan de directie en het management en aan de collegeleden.” 

Hoe zie je deze opdracht in relatie tot je eerdere werkervaring? 

“Ik heb al eerder soortgelijke taken uitgevoerd, zoals het leveren van een bijdrage aan de evaluatie van de Nota Verbonden Partijen. Eerder ben ik ook betrokken geweest bij de opstart van een eerdere versie van de Nota Verbonden Partijen. Ook heb ik ervaring met regionale samenwerkingen vanuit mijn vorige banen. Dankzij mijn netwerk van bestuurders en gemeentesecretarissen en collega’s in de regio kon ik snel aan de slag en een vliegende start maken. Het is belangrijk om vooraf goed te begrijpen hoe de processen lopen, zodat je effectief kunt handelen. Zonder die kennis is het lastig direct aan de slag te gaan én resultaat te leveren.” 

Wat vind je het leukste aan deze opdracht? 

“Het leukste vind ik de samenwerking met mijn collega’s en bestuurders. Het is waardevol om een bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van antwoorden op vragen en uitdagingen die spelen. Momenteel heb ik bijvoorbeeld een conceptadvies opgesteld dat deze week zal worden besproken. Ik ben benieuwd naar de uitkomst daarvan en welke beslissingen er genomen zullen worden. Ook de samenwerking met Marloes is erg prettig. Het is leuk om een soort vraagbaak te kunnen zijn. Marloes is wat minder thuis in alle regionale samenwerkingen, maar komt wel met frisse ideeën. Zo helpen we de organisatie ieder op onze eigen manier, zowel samen als individueel.” 

Wat zie je als de grootste uitdaging in deze opdracht? 

“De grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat we de planningen halen en dat collega’s hun werk kunnen voortzetten. Momenteel zijn we bezig met het voorbereiden van een nota voor de raad, waarbij we collega’s moeten informeren en betrekken bij het proces. Het is belangrijk om open gesprekken te voeren en te blijven leren van deze sessies.”

Thijs zijn verhaal illustreert niet alleen het belang van samenwerking binnen de publieke sector, maar ook de impact die de samenwerking kan maken wanneer er goed wordt gekeken naar het optimaliseren en monitoren van de samenwerking. We kijken uit naar de voortzetting van Thijs’ reis en zijn bijdrage aan het creëren van sterke, veerkrachtige samenwerkingen. Meer weten over deze opdracht of over Publiek Maatwerk? Neem dan contact met ons op. 

 

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.