PuMa Lieke aan het woord over haar flexpool-opdracht

PuMa Lieke aan het woord over haar flexpool-opdracht

In de dynamische wereld van gemeentelijke dienstverlening is samenwerking essentieel om de juiste kwaliteit en niveau van service te waarborgen. PuMa Lieke is een bevlogen projectmanager die onlangs een uitdagende opdracht tot een succesvol einde heeft gebracht. Haar werkzaamheden rondom de ‘Businesscase Flexpool Burgerzaken’ bieden een voorbeeld van regionale samenwerking en probleemoplossing binnen de publieke sector. Lieke vertelt:

“Onlangs rondde ik de opdracht ‘Businesscase Flexpool Burgerzaken’ af. Om de juiste kwaliteit en niveau van dienstverlening ook in de toekomst te kunnen leveren, is samenwerking in de regio noodzakelijk. Negen gemeenten aangesloten bij het Mobiliteitscentrum West-Brabant (waaronder Etten-Leur, Roosendaal, Halderberge, Geertruidenberg, Oosterhout, Moerdijk, Rucphen, Tholen en ABG Gemeenten) bundelden daarom hun krachten om de haalbaarheid van een regionale flexpool te onderzoeken. Deze flexpool dient zowel als opvang bij ziekte en verlof als voor inhoudelijke ondersteuning bij specialistische casussen.

Binnen de opdracht was het een uitdaging om alle benodigde informatie te verzamelen en rekening te houden met de belangen en wensen van negen verschillende gemeenten. Een andere uitdaging was het adviseren van mogelijke oplossingsrichtingen toen uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat het voorkeursscenario, een flexpool in eigen beheer, op dit moment niet rendabel is. Toch is het gelukt om de rode draad te vinden in de wensen en belangen van de verschillende gemeenten over de inrichting en inzet van een Regionale Flexpool Burgerzaken én hierover tot een consensus te komen. Ondanks dat het voorkeursscenario niet haalbaar bleek te zijn, zijn er oplossingen voor het capaciteitsvraagstuk mogelijk en kan het Mobiliteitscentrum voorzien in de vraag. Dit kan onder andere door procesbegeleiding en regievoering bij het aansluiten bij een al lopende regionale aanbesteding.

Ik vind het mooi om te zien dat regiogemeenten elkaar opzoeken om gezamenlijk tot een oplossing te komen, aangezien gemeenten vaak kampen met dezelfde vraagstukken. Wel is het hierbij van belang dat betrokkenheid en continuïteit in acht worden genomen. Een tip is daarom om bij het aangaan van een dergelijke samenwerking meerdere collega’s, inclusief het bestuur, mee te nemen en te zorgen voor een goede overdracht, zodat het geborgd is binnen de gemeente en het niet persoonsafhankelijk wordt.

Voor mij was dit een super uitdagende eerste PuMa-klus waarbij ik veel heb mogen leren. Onlangs volgde ik via de Academie van het Mobiliteitscentrum West-Brabant een driedaagse training projectmanagement, wat mij mooi de gelegenheid bood om te reflecteren op deze opdracht. Ik kijk er naar uit de geleerde lessen in te zetten voor mijn volgende opdracht!”

Lieke is per januari weer beschikbaar voor een nieuwe opdracht. Kan ze wellicht iets voor jouw gemeente betekenen? Een rol als beleidsadviseur of projectleider is voor haar weggelegd. Lieke heeft een brede achtergrond en interesse, waardoor ze breed inzetbaar is. Haar interesse ligt met name in de volgende beleidsvelden/onderwerpen: economie/ondernemen, duurzaamheid, arbeidsmarkt, participatie en personeel en organisatie. Interesse? Neem dan contact op met mobiliteitscentrum@west-brabant.eu.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.