Quick wins arbeidsmarktbenadering

Al onze aangesloten partijen geven aan last te hebben van de krapte op de huidige arbeidsmarkt. Het is een uitdaging voor ons allen om vacatures vervuld te krijgen. Het Mobiliteitscentrum wil graag helpen om het bereik van de vacatures op onze platformen te vergroten door onder andere de organische vindbaarheid te verbeteren en door het regionale project “Arbeidsmarktbenadering”.

Over het project
Binnen het project “Arbeidsmarktbenadering” onderzoeken we nieuwe manieren om de positie van de lokale overheid op de arbeidsmarkt te verbeteren en om het bereik van het regionale vacatureplatform te vergroten. Dit doen we op eigen initiatief én in samenwerking met een projectgroep bestaande uit HR professionals van onze aangesloten partijen.

De volgende stap
Tijdens de verschillende HR professionals bijeenkomsten is er breed interesse geuit om regionale LinkedIn jobslots in te kopen. LinkedIn jobslots vergroten de vindbaarheid en het aantal sollicitanten op vacatures blijkt uit gesprekken met vergelijkbare samenwerkingspartijen. Zij zijn bijna allemaal enthousiast zijn over de resultaten van de LinkedIn jobslots. Met het LinkedIn-kanaal van het Mobiliteitscentrum bereiken we veel werkzoekenden. Door betaald te gaan adverteren vergroten we dit bereik. Met onze naamsbekendheid trekken we een andere doelgroep aan dan je met je eigen organisatie zou doen. De regionale jobslots kunnen los én als aanvulling gebruikt worden op de activiteiten van je eigen organisatie omdat het bereik van de kanalen erg verschilt.

Wat is een LinkedIn jobslot?
Een LinkedIn jobslot is een functie op LinkedIn die organisaties de mogelijkheid geeft om specifieke vacatures tegen betaling op LinkedIn aan te bieden. Het maakt het mogelijk om vacatures te plaatsen en te beheren en biedt werkzoekenden de mogelijkheid om deze vacatures te vinden en te solliciteren via het LinkedIn-platform. Het is een manier om de rekruteringsprocedure te vereenvoudigen, te versnellen en om de match tussen bedrijven en kandidaten te verbeteren. Tot slot is een jobslot een goedkopere manier om vacatures te adverteren via LinkedIn.

Wat vraagt een pilot om regionaal jobslots in te kopen?
We zouden graag met je in gesprek gaan om middels een pilotfase van start te gaan met het regionaal aankopen van jobslots. Ons voorstel is om via een inventarisatie te bekijken welke aangesloten partijen interesse hebben in LinkedIn jobslots via het Mobiliteitscentrum. Wij zullen de
jobslots beheren, maar we blijven uiteraard met je in gesprek over de invulling ervan. Dat scheelt jou tijd! Zodra duidelijk is hoeveel partijen interesse hebben in één of meerdere jobslots, kunnen we in gesprek gaan met LinkedIn over de kosten. Deze kosten zullen we dan één-op-één in rekening brengen bij jouw organisatie zonder meerkosten, indien je akkoord bent. Na een jaar loopt de pilot af en evalueren we graag samen met jouw organisatie hoe deze manier van vacatures promoten is bevallen. Aan de hand van die reacties kunnen we bepalen of we LinkedIn jobslots regionaal blijven aanbieden.

Wat hebben we van je nodig?
Graag horen we van je of jouw organisatie interesse heeft in de aanschaf van één of meerdere LinkedIn jobslots via Het Mobiliteitscentrum. Als het goed is hebben één of meerdere HR adviseurs binnen jouw organisatie een mail ontvangen. Via die mail willen we inventariseren waar de behoefte ligt van jouw organisatie. Heb je niets ontvangen? Neem dan even contact met ons op. Aan de hand van de reacties gaan wij met LinkedIn in gesprek waarna we contact met de betreffende organisaties zullen opnemen. We hopen uiteraard aan de slag te mogen met de regionale aankoop van deze jobslots zodat we via verschillende wegen zo betaalbaar mogelijk zo veel mogelijk (latent) werkzoekenden kunnen bereiken. Tot slot vindt er op 20 april een HR professionals sessie plaats. In deze sessie lichten we de jobslots nog even extra toe. Heb je nog vragen of opmerkingen over dit onderwerp óf wil je toegevoegd worden aan ons HR professionals netwerk*? Neem dan contact op met Jord Koetje, bereikbaar via jord.koetje@west-brabant.eu of op 06-21581905

*Het HR professionals netwerk is gratis toegankelijk voor alle HR professionals van onze aangesloten partijen.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.