Regionale HR projecten: waar staan we?

Waar staan we met de regionale HR projecten? We praten je bij!

Het afgelopen half jaar hebben we niet stil gezeten. Eind vorig jaar bepaalden de HR professionals uit regio West-Brabant met welke speerpunten we regionaal aan de slag gaan. De volgende projecten zijn toen ontstaan: Arbeidsmarktbenadering, Samenwerking met de scholen, Leven Lang Ontwikkelen & Duurzame Inzetbaarheid en werkgeluk. We praten je graag kort bij over de stand van zaken binnen deze projecten.

Arbeidsmarktbenadering

Dit project kwam met stip op één binnen eind vorig jaar. Alle HR professionals uit de regio gaven tijdens de speerpuntensessie aan dat we aan de slag moeten met arbeidsmarktbenadering. De grote drijfveer van dit project is natuurlijk de krapte op de arbeidsmarkt waarmee we allemaal te maken hebben. Duidelijk was vanaf het begin dat de aangesloten organisaties zowel regionaal als individueel aan de slag willen met arbeidsmarktbenadering en -communicatie.
In de afgelopen periode hebben we vanuit het Mobiliteitscentrum niet stil gezeten. We zijn gaan inventariseren welke mogelijkheden wij de regio kunnen bieden om vacatures via werkeninwestbrabant.nl meer zichtbaarheid te geven, bijvoorbeeld door doorplaatsing mogelijk te maken op andere kanalen of door inzicht te bieden in data van de huidige arbeidsmarkt. De inventarisatiefase is bijna afgerond. Wanneer alle opties in beeld zijn leggen we dit voor bij de projectgroep. Zij beslissen welke initiatieven van meerwaarde zijn voor de regio.
Daarnaast hebben we de kandidatenbank gelanceerd. Deze extra module in Careernet maakt het mogelijk kandidaten die solliciteren zichtbaar te houden in het systeem (alleen met toestemming, uiteraard) zodat zij benaderd kunnen worden voor soortgelijke functies. Stel jouw organisatie krijgt binnen een bepaalde sollicitatieprocedure meerdere geschikte kandidaten, dan kun je de afgewezen kandidaten met één klik vragen of zij zichtbaar willen blijven in de kandidatenbank. Het is niet alleen een service naar de regio toe, maar zeker ook naar de sollicitant. We hopen zo een database op te bouwen met interessante profielen waar we regionaal van kunnen profiteren.
Let op: voor dit project zoeken we nog naar een projectleider. Ben jij of ken jij iemand die dit leuk zou vinden? Dan horen we dat graag! Je kunt hiervoor contact opnemen met Jord Koetje.

Samenwerking scholen

Binnen dit project is het doel scholen en aangesloten partijen dichter bij elkaar te brengen. Daardoor halen we jong talent in de vorm van stagiairs al vroeg de regio in. We hopen zo jong talent warm te maken voor het werken bij een ambtelijke organisatie. Inmiddels is besloten dat we één uniforme stagevergoeding gaan hanteren voor alle stagiairs in regio West-Brabant. De secretarissen hebben hiermee ingestemd.
Daarnaast start in september binnen het regionaal stagebureau een onderzoek. Doel van dit onderzoek is bepalen welke randvoorwaarden nodig zijn om een regionaal stagebureau tot een succes te maken en welke middelen hiervoor nodig zijn.
In de tussentijd blijven we stages natuurlijk promoten via onze platformen in de hoop alvast wat talent van de toekomst aan te trekken. Mocht je vragen of waardevolle tips hebben rondom dit project dan horen we graag van je. Je kunt hiervoor contact opnemen met Kim Tax.

Leven lang ontwikkelen 

Het project ‘Leven Lang Ontwikkelen’ is ingestoken om ontwikkeling bij huidige medewerkers van aangesloten organisaties te stimuleren. Dit is niet alleen noodzaak voor onze medewerkers, maar opleidingsmogelijkheden zijn ook aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers. Binnen het project is inmiddels besloten drie leerlijnen te gaan ontwikkelen. Deze leerlijnen worden ontwikkeld door en voor regio West-Brabant. Op dit moment werkt de projectgroep aan de eerste leerlijn: 21e-eeuwse vaardigheden. De overige twee leerlijnen zijn: professioneel aanspreken en hybride werken. Heeft jouw gemeente al veel ervaring op dit gebied? Laat het vooral weten! Je kunt contact opnemen met Tjitske Boots. Ook voor meer informatie kun je bij haar terecht.

Duurzame inzetbaarheid en Werkgeluk 

De eerste fase van dit project is afgerond. Zes gemeenten hebben meegewerkt aan een webpagina vol waardevolle tools en interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid (heb je nog geen wachtwoord? Neem dan hier contact met ons op). Nu is het aan de HR professionals van alle verbonden organisaties om er gebruik van te gaan maken. De projectgroep blijft bijeenkomen om de menukaart door te ontwikkelen, maar hiervoor hebben we wel de input van de gebruikers nodig. Heb je nog aanvullingen op de tools of heb je een tool ingezet en wil je jouw do’s en don’ts delen? Geef het dan alsjeblieft aan bij Jord Koetje.

Meer informatie

Alle projecten worden sowieso besproken én teruggekoppeld tijdens de regionale HR professionals bijeenkomsten. Het doel is om in september de eerst volgende bijeenkomst te organiseren. Jouw organisatie krijgt hier vanzelf bericht over met een uitnodiging. Wil je onderdeel worden van één van onze projectteams of heb je vragen over de projecten? Neem dan contact op met Jord Koetje (Coördinator regionale HR projecten) via jord.koetje@west-brabant.eu of telefonisch op 06 –  21 58 19 05.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.