Gemeenten West-Brabant intensiveren samenwerking met scholen

Gemeenten West-Brabant intensiveren samenwerking met scholen

In regio West-Brabant gebeurt veel. Functies veranderen, we werken hard aan duurzame inzetbaarheid en zijn enorm zoekende naar manieren om te verjongen. Uit onderzoek blijkt dat er de komende jaren 1,4 miljoen ambtenaren uitstromen. Dat zijn een hoop mensen! Daarom is er behoefte aan ambitieuze, jonge talenten die onze regio gaan versterken. Om in deze behoefte te voorzien is een nieuw project gestart: intensivering van de samenwerking met scholen.

Waarom het intensiveren van de samenwerking met scholen belangrijk is
We weten uit onderzoek dat we de komende jaren veel vakkundige professionals kwijtraken. Het is daarom belangrijk dat we nu een stap zetten naar het aantrekken van (jong) talent. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat zowel gemeenten als scholen de wens hebben de samenwerkingen te versterken. Concrete doelen van dit project zijn: het creëren van meer stageplaatsen, verbindingen leggen tussen de regiogemeenten, onderwijs en arbeidsmarkt samenbrengen én anticiperen op de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt door contacten te leggen met het onderwijs. Daarnaast werken we aan het verbeteren van het werkgeversimago van gemeenten, verbeteren van de bekendheid van kleinere gemeenten in de regio én korte lijnen opzetten tussen onderwijs en gemeenten.

Hoe gaan we de samenwerkingen intensiveren?
De doelstellingen gaan we behalen door een database op te zetten met contacten binnen onderwijsinstellingen, zo kunnen gemeenten snel contact leggen bij behoefte aan stagiairs. Ook zullen de korte lijnen tussen onderwijs en gemeenten maken dat scholen de gemeenten weten te bereiken én werken we aan het imago door een centrale uiting. Ten slotte is er een stagecoördinator actief. De coördinator heeft intensief contact met scholen en gemeenten. De coördinator inventariseert mogelijkheden binnen gemeenten op gebied van stages, matcht vraag naar functieprofielen uit de regio met relevante opleidingen en zorgt voor balans tussen vraag en aanbod van stagiairs.

Meer info
Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, opmerkingen, stagemogelijkheden beschikbaar of goed contact binnen bepaalde onderwijsinstellingen? Dan horen we graag van je! Je kunt contact opnemen met Courtney van Oers. Bereikbaar op 06 – 27 54 23 53 of via courtney.vanoers@west-brabant.eu.

> Bekijk hier meer regionale HR projecten

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.