Terugblik HR professionals bijeenkomst

Ieder jaar voeren we een aantal regionale HR projecten uit in West-Brabant. De projecten van dit jaar zijn ‘samenwerking met scholen’, ‘arbeidsmarktbenadering’ & ‘leven lang ontwikkelen’. Eind vorige maand kwamen we samen met HR professionals uit de regio om nieuwe stappen te maken binnen deze projecten.

Een korte recap
We hebben regionaal te maken gehad met een veel verloop van HR professionals. Tijdens deze sessie hebben we daarom een flink aantal nieuwe HR collega’s mogen ontmoeten. We zijn erg blij met al dit nieuwe talent. We besloten de sessie te starten met een korte terugblik op het afgelopen jaar en op de manier van werken. Een groot aantal van de nieuwe gezichten gaf op voorhand al aan iets in de projecten te willen betekenen, waarvoor dank!

Waar staan we?
Op dit moment voeren we drie projecten uit. Hieronder bespreken we per project de stand van zaken.

Samenwerking Scholen
Binnen dit project wordt op dit moment actief gebouwd aan het netwerk van scholen. Door steeds met elkaar in gesprek te gaan (en te blijven) wordt duidelijk hoe we kunnen verder werken aan een fijne en nuttige samenwerking. Daarnaast mochten we onlangs Eva Lauwerijssen verwelkomen. Zij gaat binnen haar afstudeerscriptie onderzoeken hoe we generatie X en Y kunnen aantrekken.

Arbeidsmarktbenadering
Vorig jaar kwam het project ‘arbeidsmarktbenadering’ uit de bus als het project met de meeste prioriteit. Er zijn aan de startfase van het project enorm veel mogelijkheden geopperd die het aantrekken van talent makkelijker zouden moeten maken. In de eerste helft van dit jaar heeft het Mobiliteitscentrum een marktoriëntatie gedaan. In de marktoriëntatie hebben we verkend welke tools en interventies we kunnen inzetten op regionaal niveau om meer kans van slagen te hebben op de arbeidsmarkt. De uitkomsten van dat onderzoek zijn tijdens de bijeenkomst van 29 september gedeeld. Samen zijn we met HR professionals in gesprek gegaan over de mogelijkheden van de tools en interventies. Uit dat gesprek is een top drie prioriteiten ontstaan. Dat zijn:

  • Het onderzoeken van de aanschaf van een dashboard dat inzicht geeft in data van de arbeidsmarkt voor onze regio.
  • Het onderzoeken van platformen die het aantrekken van 20-35 jarigen makkelijker maakt.
  • De regionale aanschaf van LinkedIn Jobslots ter promotie van vacatures op werkeninwestbrabant.nl.

Daarnaast is er behoefte om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn regionaal brandingscampagnes op te zetten aan de hand van schaarse functies die naast de campagnes van individuele organisaties kunnen lopen. Ten slotte is er breed interesse voor het integreren van marketingmogelijkheden in Careernet (het systeem waarin vacatures worden geplaatst) om zo direct vacatures te kunnen promoten. Het is nu aan de projectgroep om hiermee aan de slag te gaan.

Leven Lang Ontwikkelen
Bij het project ‘Leven Lang Ontwikkelen’ is onder andere gesproken over de leerlijn die het L&O netwerk aan het opzetten is. Het gaat hierbij om het door ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden. Dit is werk in uitvoering. Doel is om voor het eind van het jaar een eerste versie van de leergang te kunnen lanceren. Daarnaast is uitgebreid gesproken over verdere samenwerking op het gebied van leren en ontwikkelen. Aanleiding hiertoe was het Leer Management Systemen (LMS). Het Mobiliteitscentrum loopt volgend jaar uit contract met haar huidige aanbieder. Het is daarom een goed moment om met de HR professionals mogelijkheden te bespreken voor de toekomst. We zouden door regionale inkoop bijvoorbeeld veel kosten kunnen besparen. Tijdens de sessie hebben we uitgevraagd welke organisaties een LMS gebruiken, welk systeem dat is en in hoeverre zij een dergelijke samenwerking wel of niet zien zitten. Daarnaast zien we mogelijkheden om meer samen te werken op gebied van leren & ontwikkelen. Ook hiervoor had de West-Brabant Academie voorafgaand aan de bijeenkomst een marktoriëntatie gedaan. Meerdere voorbeelden van samenwerkingsverbanden op dit gebied zijn de revue gepasseerd. Er bleek behoefte te zijn aan verdere samenwerking op het gebied van leeraanbod en systeem (LMS). Met de deelnemers aan het L&O netwerk worden binnenkort afspraken ingeschoten om hier vervolgstappen in te zetten. Aan de hand daarvan kunnen we in projectvorm verder concretiseren.

Oproep
Zoals beschreven hebben er een aantal wisselingen plaatsgevonden op gebied van HR in West-Brabant. Dat maakt dat sommige van onze projectgroepen flink zijn uitgedund. Ben jij HR professional bij één van onze aangesloten partijen? Dan nodigen we je van harte uit deel te nemen aan een van de projecten die jou aanspreekt. Heb je interesse? Neem dan contact op met Jord Koetje, coördinator regionale HR visie. Je kunt ook bij hem terecht met vragen of wanneer je meer informatie wil ontvangen.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.