Terugkoppeling Speerpuntensessie 2022

Gratis aan de slag met je loopbaan voor (v)mbo opgeleiden

Ga gratis aan de slag met jouw loopbaan (voor vmbo en mbo opgeleiden)

Het werken voor de gemeente betekent dat je je steeds opnieuw moet aanpassen. Functies veranderen én als medewerker worden er steeds andere dingen van je gevraagd en misschien ook wel verwacht. Het Mobiliteitscentrum vindt het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid krijgt zijn of haar talent in te zetten. Daarom bieden we in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en A&O fonds Gemeenten (v)mbo opgeleiden de mogelijkheid gratis in traject te gaan bij onze coaches. Alles met als doel: behoud van werk of het bewegen naar nieuw werk.

Bekijk hier alle info over de subsidie!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

HR speerpuntensessie voor 2022

Een kleine maand geleden organiseerde Mobiliteitscentrum regio West-Brabant de HR speerpuntensessie voor 2022. Vorig jaar hebben we regionale speerpunten gevormd voor de komende jaren. Er is toen besloten met een aantal projecten aan de slag te gaan. Tijdens de sessie maakten we de balans op met de behaalde resultaten van de speerpunten voor 2021. Daarnaast hebben we de overige speerpunten geherevalueerd, aangevuld en opnieuw geprioriteerd voor komend jaar. Met alle input zijn we naar onze stuurgroep gegaan. Je vindt hieronder de terugkoppeling van dit hele proces.

Het ontstaan van de speerpunten
In 2020 is ons door de regio gevraagd regie te nemen in een aantal regionale HR thema’s. Uiteraard zijn er volop thema’s binnen Human Resources waar iedere gemeente mee te maken heeft of mee te maken gaat krijgen. Door regionaal kennis te delen in de vorm van projecten hoeven niet alle gemeenten afzonderlijk het wiel uit te vinden. Zo maken we samen efficiënt gebruik van de regionale kennis die er is! Om te kunnen bepalen welke thema’s de regionale aandacht verdienen hebben we met de HR professionals uit de regio een speerpuntensessie georganiseerd. Hieruit zijn een aantal thema’s gekomen waarmee we regionaal aan de slag willen.

HR speerpunten bijeenkomst voor 2022
Op 25 november kwam een groot deel van de regionale HR professionals bij elkaar om de bestaande speerpunten te evalueren. Wij kijken terug op een enorm inspirerende en waardevolle bijeenkomst waarin we gelukkig weer eens fysiek bij elkaar konden komen. Er zijn veel vragen gesteld, tips & suggesties gegeven maar er is vooral veel input geleverd voor de regionale speerpunten voor 2022. Al deze input gaan we gezamenlijk omzetten in nieuwe energie en waardevolle regionale samenwerkingen.
We zijn de bijeenkomst gestart met het bespreken van alle bestaande speerpunten. We hebben de bestaande speerpunten aangevuld met nieuwe input én we hebben de aantal speerpunten opnieuw geprioriteerd. Hierna hebben we verdiepend nagedacht over drie speerpunten: arbeidsmarktbenadering, leven lang ontwikkelen en inzetten op talent. Deze speerpunten zijn volgens jullie het belangrijkst voor in het nieuwe jaar.

HR stuurgroep bijeenkomst
Nadat we de regionale input voor de speerpunten hebben opgehaald zijn we met de stuurgroep in gesprek gegaan. De stuurgroep is bijgepraat over de stand van zaken m.b.t. de regionale projecten en speerpunten, zowel van afgelopen jaar als voor in het nieuwe jaar. De stuurgroep was collectief positief over de behaalde resultaten tot zover. Dat is een compliment aan iedereen die heeft meegewerkt, dank hiervoor! Verder hebben we aan de stuurgroep voorgelegd om met een vijftal speerpunten aan de slag te gaan in 2022:

  • Arbeidsmarktbenadering
  • Leven lang ontwikkelen
  • Samenwerking met de scholen
  • Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk
  • Interne flexibele arbeidsmarkt

De stuurgroep kon zich vinden in de voorgestelde speerpunten voor volgend jaar en heeft ons opdracht gegeven deze te gaan uitvoeren. De speerpunten arbeidsmarktbenadering en een leven lang ontwikkelen zullen we nog verder moeten afbakenen en in projectvorm gaan gieten. Hiervoor is
input en denkkracht vanuit de HR professionals nodig. De andere drie speerpunten zijn work in progress. Het speerpunt ‘gemeente van de toekomst’ brengen we onder bij ‘een leven lang ontwikkelen’ door extra aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden.

Het vervolg
Tijdens de bijeenkomst is aan de HR professionals gevraagd om na te denken over de speerpunten en aan welk speerpunt de verschillende professionals en gemeenten zouden willen meewerken. Uiteraard zit je nergens gelijk aan vast. Gezien de opstartfase voor de speerpunten ‘arbeidsmarktbenadering’ en ‘een leven lang ontwikkelen’ ligt hier de voornaamste behoefte aan denkkracht en participatie. We wachten nu de reacties af.
We plannen in het eerste kwartaal van 2022 weer werkateliers in om te bepalen waar we precies mee aan slag gaan binnen de speerpunten. Ook bekijken we dan wat dit vraagt aan middelen en capaciteit.

Graag willen we alle aanwezige HR professionals bedanken voor de input, ideeën en het enthousiasme dat we hebben mogen ervaren tijdens de speerpuntensessie. We gaan vol positieve energie aan de slag in het nieuwe jaar, zodat we ook dit jaar elkaar regionaal kunnen versterken.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.