Van Werk naar Werk trajecten i.s.m. RegioEffect

Van Werk naar Werk trajecten i.s.m. RegioEffect

Als Mobiliteitscentrum zoeken we voortdurend naar meerwaarde voor onze aangesloten partners. Vanaf 5 februari 2020 gaan we een nieuwe samenwerking aan met RegioEffect. De meerwaarde voor Gemeenten, verbonden partijen en hun medewerkers zit hem in de optie om ABP gelieerd een Van Werk naar Werk traject in te kunnen stappen. Dit alles onder begeleiding van de loopbaan- en mobiliteitsadviseurs van het Mobiliteitscentrum.

We hebben met RegioEffect stimulerende afspraken gemaakt voor zowel de werkgever, de loopbaanadviseur én de medewerker. Waar dit alles op neer komt is een goed, kwalitatief en snel traject! Dankzij deze samenwerking verspreid ons werkgebied zich over heel Noord-Brabant. Er ontstaan daardoor veel meer mobiliteitsmogelijkheden.

De missie van RegioEffect is: ‘Geef mensen dynamiek in hun werkzame leven maar doe dat vanuit geborgenheid en zekerheid’. Dit sluit perfect aan bij de dynamiek van onze partijen. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking waarmee we veel mooie trajecten mogen volbrengen.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.