Organisatie details

Mobiliteitscentrum West-Brabant

Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant (MBC) verleent diensten op het gebied van mobiliteit, leren en ontwikkelen, werving & selectie voor 28 aangesloten organisaties (lokale overheid) in de regio West- en Midden-Brabant. Het MBC stelt een regionaal digitaal arbeidsmarktplatform beschikbaar. Daarop biedt zij verschillende diensten aan voor medewerkers van de aangesloten organisaties, zoals coaching voor loopbaan en mobiliteit, diverse trainingen en workshops en vacatures van de aangesloten organisaties en bent initiator/organisator van speciale evenementen in de regio. Kijk eens op www.werkeninwestbrabant.nl.

De omgeving van het MBC is heel dynamisch en divers, veel verschillende klanten met uiteenlopende wensen.

Vacatures

Opdrachten

Er staan op dit moment geen opdrachten open.