Organisatie details

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werkt voor overheden, bedrijven en bewoners aan een leefbare en duurzame regio. We maken omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu en controleren of bedrijven zich aan de regels houden. Daarnaast overleggen we met bedrijven over milieuzorg. De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke ambtelijke dienst van 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie.

Vacatures

Er staan op dit moment geen vacatures open.

Opdrachten

Er staan op dit moment geen opdrachten open.