Organisatie details

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werkt voor overheden, bedrijven en bewoners aan een leefbare en duurzame regio. We maken omgevingsvergunningen voor de deelactiviteit milieu en controleren of bedrijven zich aan de regels houden. Daarnaast overleggen we met bedrijven over milieuzorg. De omgevingsdienst is een gemeenschappelijke ambtelijke dienst van 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie.

Vacatures

29 juni 2020
Sluitingsdatum 31 juli 2020

Constructeur / Bouwplantoetser →

29 juni 2020
Sluitingsdatum 14 augustus 2020

Toezichthouder →

5 juni 2020
Sluitingsdatum 10 juli 2020

Senior Vergunningverlener Brzo →