Organisatie details

Regio West-Brabant

De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant is ontstaan uit de bundeling van een aantal langer bestaande samenwerkingsverbanden. Bij de vormgeving van Regio West-Brabant is het uitgangspunt geweest dat het algemeen bestuur van de regeling zich uitsluitend bezighoudt met de strategische agenda en de strategische visie. De vormgeving van een aantal specifieke terreinen vindt plaats in bestuurscommissies:

  • Duurzaamheid
  • Middelen
  • Mobiliteit
  • Kleinschalig collectief vervoer
  • Sociaal economische zaken
  • Zorg, welzijn, onderwijs
  • Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting

Vacatures