Organisatie details

Regio West-Brabant

Regio West-Brabant (RWB) bestaat uit 16 samenwerkende gemeenten in West-Brabant. De focus van de regionale bestuurlijke samenwerking ligt op het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Samen pakken we de ruimtelijk-economische opgaven uit het Actieprogramma RWB (2019-2023) aan.

Het programmabureau van RWB werkt daarbij als flexibele netwerkorganisatie als aanjager, verbinder, strateeg en belangenbehartiger. Specifieke aandacht hebben de transities en bijzondere thema’s, zoals bijvoorbeeld Talent, Circulair, Logistiek en Plantbased.

Over West-Brabant 

West-Brabant ligt in het hart van de Vlaamse-Nederlandse Delta. Dankzij sterke sectoren als Logistiek, Agrofood&Biobased, High Tech Maintenance en Creatieve Dienstverlening zijn we een economische topregio met veel industriële bedrijvigheid en creatieve broedplaatsen.

We richten ons op sterke verbindingen, zowel tussen steden en een vitaal platteland als ook tussen alle betrokken partijen in het veld. In West-Brabant werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid goed samen. Dit doen zij onder meer vanuit een Economic Board. De focus ligt op innovatie, bedrijfsontwikkeling, een excellent vestigingsklimaat en het bevorderen van de werkgelegenheid.

Zo kunnen West-Brabantse bedrijven en de regio ook in de toekomst concurrerend zijn én blijven. Samen werken we aan een krachtige regio!

Vacatures

Er staan op dit moment geen vacatures open.

Opdrachten

Er staan op dit moment geen opdrachten open.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.