Organisatie details

Regio West-Brabant

 

17 Trotse gemeenten vormen het samenwerkingsverband Regio West-Brabant.

West Brabant is een diverse en bedrijvige regio. Daar is veel over te vertellen, maar we laten het je nog liever zien in dit filmpje!

Krachtige regio
Samen werken we aan een krachtige regio. De focus van de samenwerking ligt op het versterken van het economisch vestigingsklimaat. Sinds 2011 slaan we samen de handen ineen voor thema’s die de gemeentegrenzen overstijgen. Dat gebeurt vanuit een gezamenlijk, regionaal belang, vooral op bestuurlijk en strategisch niveau. We spelen flexibel in op de behoeften van de gemeenten en pakken regionale vraagstukken actief op.

Hoe divers West-Brabant geografisch én economisch ook is, gezamenlijk vinden de gemeenten elkaar wat betreft visie op de toekomst, de agenda’s voor de thema’s Economie, Arbeidsmarkt, Ruimte en Mobiliteit en in de gezamenlijke aanpak daarvan.

 

Over West-Brabant

REGIO WEST-BRABANT
HUB VOOR
VERNIEUWEND
ONDERNEMERSCHAP

17 gemeenten
729.000 inwoners
23.000 studenten
38.000 bedrijven

6e regio van Nederland qua
toegevoegde waarde
2e in Nederland qua
industriële bedrijvigheid

Logistieke hotspot
van Nederland

Triple helix georganiseerd

Regionaal DNA
Agrofood/ Biobased
Maintenance
Logistiek

 

Vacatures