Organisatie details

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Veiligheidsregio MWB) is een samenwerkingsverband tussen de 24 gemeenten en de hulpdiensten. Om de veiligheid in de regio Midden- en West- Brabant  te vergroten en beter voorbereid te zijn op rampen en crises, bundelen de 24 gemeenten, de GHOR, de brandweer en de politie de krachten. Dit houdt in dat in de verschillende diensten en besturen intensief samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving van openbare orde en veiligheid.

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. De Veiligheidsregio MWB beslaat het gebied vanaf Oisterwijk tot Bergen op Zoom en van de Belgische grens tot de provincie Zuid-Holland.

Vacatures

Opdrachten

Er staan op dit moment geen opdrachten open.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.