Organisatie details

West-Brabants Archief

Het West-Brabants Archief (WBA) is een gemeenschappelijke regeling die de archiefinformatie van negen gemeenten beheert en helpt die toegankelijk te maken. Wij zorgen dat informatie uit de regio West-Brabant vindbaar en toegankelijk blijft.  Het WBA vervult in de ontwikkeling van een open overheid een spilfunctie als beheerder van de archiefinformatie van het heden, het verleden en de toekomst. Het WBA wil een duurzame en betekenisvolle bijdrage leveren aan belanghebbenden (overheid, burger en instellingen) door het verwerven, produceren, opslaan, toegankelijk maken en houden van archiefinformatie, met name door het realiseren en beheren van een e-depotvoorziening.

Vacatures

Er staan op dit moment geen vacatures open.

Opdrachten

Er staan op dit moment geen opdrachten open.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.