Terugblik 2022

Vol energie zijn we begonnen aan 2023. Juist nu willen we de tijd nemen terug te blikken op het afgelopen jaar. We hebben ons ingezet voor het bewegen van talent binnen regio West-Brabant. Dat doen we op allerlei vlakken en mét resultaat. Hier de hoogtepunten op een rij.

We vierden ons 10-jarig bestaan

Afgelopen jaar bestond onze organisatie 10 jaar. We zijn enorm trots op deze mijlpaal, maar nog veel trotser op de resultaten die we in die periode hebben mogen realiseren. We hebben stappen gemaakt van project naar een organisatie en van focus op mobiliteit naar een expertisecentrum op HR thema’s. We vierden dit samen met onze aangesloten partijen bij Conferentiecentrum Bovendonk. Op vrijdag 18 november kon je daar terecht voor een leerzame ochtend gericht op de krapte op de arbeidsmarkt en persoonlijke ontwikkeling. We sloten de dag af met een gezellige lunch. We hebben ervan genoten zoveel mensen te mogen verwelkomen op ons gezamenlijke ‘feestje’, want zo voelde het zeker. Op naar de volgende 10 jaar!

€3,2 miljoen aan wachtgeld bespaard via wethoudersbegeleiding

Wethouderschap kan wegens verschillende redenen ten einde komen. In veel gevallen is het voor de wethouder niet mogelijk terug te keren naar de voormalige werkgever. Afgelopen jaar hebben we verschillende maatwerk trajecten aangeboden in de vorm van wethoudersbegeleiding. Het doel was om de voormalige wethouder te begeleiden naar een nieuwe en passende uitdaging. In 2022 zijn daar acht plaatsingen uit voort gekomen. Met deze plaatsingen hebben onze aangesloten partijen €3,2 miljoen bespaard aan wachtgeld.

234 uitgevoerde coachtrajecten

Als organisatie zetten we ons in voor het bewegen van talent. De meest directe vorm waarin we dat doen is coaching. Samen met een mobiliteits- of loopbaanadviseur kun je sparren over jouw toekomst of die van je medewerker(s). In het afgelopen jaar hebben we 234 mensen verder geholpen. Dat kan zijn in de vorm van een nieuwe functie, een uitdaging binnen de eigen organisatie of met toekomstperspectief binnen de huidige functie.

‘Project Update!’, subsidie voor (v)mbo opgeleiden

Door participatie in de aan A&O Fonds Gemeenten geschonken subsidiegelden mochten we medewerkers met een (v)mbo achtergrond gratis opleiden, bijscholen of coachen. In totaal hebben we €180.000,- geïnvesteerd in deze belangrijke doelgroep in West-Brabant. Naast coachtrajecten hebben de volgende trainingen en opleidingen plaatsgevonden: MapsTell trainingen, opleiding tot projectassistent via Schoevers, DISC, Kernkwaliteiten, Kracht van kiezen, Feedback & feedforward, Loopbaanankers, Verken je talent en Solliciteren kun je leren. We zijn heel blij dat we deze mogelijkheden kosteloos hebben kunnen aanbieden binnen onze regio.

Workshopfestival, open inschrijvingen en in-company opleidingen

Afgelopen jaar mochten we maar liefst 1036 deelnemers verwelkomen bij onze West-Brabant Academie. Via ons opleidingsplatform bieden we allerlei cursussen, trainingen en workshops aan. Om medewerkers laagdrempelig kennis te laten maken met onze diensten organiseren we jaarlijks het Workshopfestival. Tijdens dit event kunnen medewerkers gratis een opleiding, training of coachgesprek volgen. In totaal hebben 952 medewerkers uit Midden- en West-Brabant deelgenomen aan de West-Brabant academie. Dat is 11,2% van het complete personeelsbestand van onze aangesloten partijen.

Uitbreiding Flexpools

In 2022 is veel gebeurd binnen onze flexpools. Bij PuMa zagen we opnieuw een doorstroom van een aantal gewaardeerde collega’s de regio in. Alhoewel we onze collega’s niet graag zien vertrekken is het wel fijn te zien dat de young professionals een fijne werkplek vinden bij onze aangesloten partijen. Gevolg hiervan is dat we een aantal nieuwe PuMa’s zijn gaan werven én hebben gevonden. Naar verwachting zijn de PuMa’s begin februari weer op volle sterkte met 12 flexibel inzetbare professionals.

In de senior pool Brabant Consultants mochten we vorig jaar uitbreiden. Zes senior professionals vonden hun weg naar het Mobiliteitscentrum wat het totaal aantal consultants op zeven brengt. Zij werken nu aan opdrachten in West-Brabant. De vraag naar flexibel inzetbare medewerkers is hoog. In het afgelopen jaar vervulden de flexpools 35 opdrachten. Omdat de vraag naar flexibel inzetbare medewerkers hoog blijft voeren we nu wederom gesprekken om extra vakmensen de regio in te trekken en beschikbaar te stellen aan onze aangesloten organisaties.

Faciliteren van externe inhuur t.w.v. €87 miljoen

Via Flex West-Brabant maken we rechtmatige inhuur van externen mogelijk. Dit jaar steeg de omzet van de externe inhuur naar €87 miljoen. Deze stijgende lijn is onder andere te wijten aan de krapte op de arbeidsmarkt en de werkdruk die ervaren wordt bij onze aangesloten organisaties. Het is niet altijd nodig of mogelijk formatief uit te breiden. Intern of extern inhuren is dan vaak het enige alternatief. Ieder jaar spreken we als regio de wens uit om minder medewerkers extern in te huren. De arbeidsmarkt zal in beweging blijven, meer inzetten op het werven van interne pools is hierom cruciaal. In 2023 gaan we aan de slag met onze dienstverlening. Door te onderzoeken waar de wensen liggen van onze aangesloten organisaties bepalen we welke elementen we in onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Ontwikkeling regionale HR projecten

Sinds een aantal jaar zetten we ons in voor bepaalde regionale HR projecten. In 2022 hebben we regionaal samengewerkt aan de volgende projecten: ‘duurzame inzetbaarheid & werkgeluk’, ‘arbeidsmarktbenadering’, ‘leven lang ontwikkelen’ en ‘samenwerking met scholen’. We hebben afgelopen jaar onder andere een kandidatenbank opgeleverd die het mogelijk maakt sollicitanten met elkaar te delen. Deze kandidaten kunnen door alle verbonden partijen van het Mobiliteitscentrum gematcht worden met nieuwe vacatures en direct benaderd worden. Maar liefst 280 kandidaten die graag bij de overheid willen werken hebben zich aangemeld en zijn door alle verbonden partijen te benaderen. Daarnaast hebben we gewerkt aan het netwerk van scholen waarmee we samenwerken. Het doel is om stagiairs te enthousiasmeren voor het werken bij de lokale overheid. Door talent al vroeg kennis te laten maken met onze regio vergroten we de kans dat zij in onze regio en bij de aangesloten partijen actief blijven. Ook is gewerkt aan het ontwikkelen van leerlijnen rondom de 21e-eeuwse vaardigheden. Door dit regionaal aan te bieden via onze academie hoeft niet iedere organisatie zelf trainingen in te kopen en kunnen we inkoopvoordeel bedingen.. Tot slot is het project rondom duurzame inzetbaarheid actief gebleven. Dit project werd al in 2021 opgestart. Na oplevering van een webpagina vol waardevolle interventies om duurzame inzetbaarheid te vergroten bij medewerkers is de projectgroep actief gebleven. Door het jaar heen zijn tools toegevoegd en aangepast zodat er altijd een actueel overzicht is voor HR professionals uit de regio. 

Stijgend aantal vacatures naar 1079

Dat we te maken hebben met een krappere arbeidsmarkt is geen nieuws. We zien het terug in heel veel cijfers, zo ook het aantal vacatures dat geplaatst is op werkeninwestbrabant.nl. Met een stijging kwamen we afgelopen jaar uit op 1079 vacatures verdeeld over onze aangesloten partijen. De verwachting is dat de stijging ook in het nieuwe jaar zal doorzetten.

Je hebt nu de belangrijkste resultaten op een rij bekeken. Ook in 2023 zetten wij ons weer in om met en/of voor jullie te werken aan een goedlopende arbeidsmarkt. Wil je meer weten over onze resultaten? Neem dan contact met ons op via mobiliteitscentrum@west-brabant.eu.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.