Thijs de Jongh, ambassadeur van de Brabant Consultants

Nog even en onze nieuwe flexpool Brabant Consultants gaat live. Deze vakkundige groep bestaat uit vier projectleiders. Ze gaan bij onze aangesloten organisaties aan de slag. Thijs de Jongh, secretaris bij de gemeente Steenbergen, is ambassadeur van de Brabant Consultants. In dit stuk legt hij uit waarom hij enthousiast is over de nieuwe groep consultants.

Over Brabant Consultant
Thijs vertelt: “Brabant Consultants biedt een hele relevante oplossing voor een probleem waar verschillende gemeentes mee kampen. We hebben regelmatig tijdelijke projecten waar we extra expertise voor kunnen gebruiken. In eerste instantie proberen we dit intern op te lossen. Het heeft onze voorkeur om als organisatie zelf een projectleider aan te stellen. Maar dit houdt wel in dat op een andere afdeling een gat valt. Dat gat moeten we tijdelijk opvullen. Een flexpool/marktplaats West-Brabant helpt daar al enorm bij.”

“Het kan ook zo zijn dat we de benodigde expertise niet in huis hebben. In dat geval zijn we nu genoodzaakt een externe specialist aan te trekken. Deze vakspecialisten zijn vaak kostbaar. Daarbij vertrekt na afloop van het project de specialist weer uit de regio en zijn we dus de opgedane kennis kwijt. Dat is zonde natuurlijk. Met de start van Brabant Consultants houden we de kennis in de regio. Doordat een projectleider van gemeente naar gemeente gaat wordt de opgedane kennis gedeeld en onderling uitgewisseld.

De behoefte aan kundige projectleiders
Aan bepaalde functies binnen de overheid is er een tekort. Projectleiders zijn daar een goed voorbeeld van. Het blijft lastig deze professionals te werven, al helemaal voor tijdelijke opdrachten. Door het oprichten van Brabant Consultants kunnen we het probleem voor zijn. We hebben als regio een aantal projectleiders beschikbaar waar alle aangesloten organisaties gebruik van kunnen maken. Op deze manier hoeven we niet langer individueel te werven voor korte opdrachten. In fase twee van de pilot Brabant Consultants zal worden uitgebreid met functies in sector Openbare Ruimte, ICT en Financiën. Hiermee blijft de pool aangesloten op de vraag vanuit de regio.

De voordelen
Thijs geeft aan dat er een paar grote voordelen verbonden aan de Brabant Consultants. “Dankzij de flexpool worden organisaties wendbaarder. Het wordt makkelijker tijdelijke projecten in te vullen waardoor we als gemeente in de snel veranderende behoefte van de burger kunnen blijven voorzien. Met het PuMa (Publiek Maatwerk) concept hebben we gezien dat deze jonge flexpool frisse energie brengt. We zijn enorm enthousiast over PuMa. Het is daarom goed dat er een vervolgstap komt met de Brabant Consultants zodat we meer intern kunnen opvangen en minder externen hoeven in te huren.”

Heb je binnen jouw organisatie interesse in een vakkundige projectleider van Brabant Consultants? Neem dan contact op met Kim Tax, of lees hier verder over de Brabant Consultants.

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.