Coaching

Coachnetwerk

Duurzame inzetbaarheid is een hot topic, de arbeidsmarkt en functies veranderen. Veelal wordt hier begeleiding voor gezocht door inzet van een (loopbaan)coach. Deze coaches worden in regio West- en Midden-Brabant vaak extern ingehuurd.

Maar er is veel gekwalificeerd potentieel en diversiteit op het gebied van coaching aanwezig onder medewerkers in onze regio!

In april 2017 heeft het Mobiliteitscentrum West-Brabant een bijeenkomst georganiseerd ‘Coach in Beeld’ met Daniel Ofman. Zo vormde zich een eerste beeld van coaches in dienst bij de organisaties in de regio.

Sinds die tijd wordt gewerkt aan een regionaal coachnetwerk! Op dit moment zijn er zo’n 25 coaches verbonden aan het coachnetwerk, allen in dienst van organisaties in West- en Midden-Brabant. Het coachnetwerk is een kennisnetwerk, waarin methodieken, instrumenten, thema’s en ervaringen worden gedeeld met elkaar. Voor degene die dit willen, wordt er intervisie georganiseerd.

Maak kennis met de coaches.

Contact
Voor meer informatie of voor een intakegesprek met één van de coaches stuur een e-mail naar mobiliteitscentrum@west-brabant.eu of bel naar 076 502 7272.

Ik wil aan de slag als coach!
Deelname aan het kennisnetwerk is voor coaches in de breedste zin, dus ook voor de minder ervaren coaches, coaches in opleiding en coaches die wel of niet actief ingezet willen worden in de regio. Wanneer je hierover vragen hebt of meer informatie wilt kun je contact opnemen met Esther van Dijk.

Avatar

Rene de Clercq

Loopbaancoach

Van Dromen, via Durven, naar Doen! Lees meer
Avatar

Sandra Braam

Loopbaancoach

Worden wie je bent door de antwoorden te vinden die je in je hart al lang weet. Lees meer
Avatar

Rini Nieuwkamer

Loopbaancoach

Volg je hart, voel je energie stromen. Beweging is het gevolg. Lees meer
Avatar

Karen van de Wiel

Stress Counseler

De kunst is om te genieten van de weg naar het doel toe. Lees meer
Avatar

Pieterjan Mols

Coach

Professioneel, persoonlijk, zeer open, vertrouwelijk en vriendelijk. Lees meer
Avatar

Cathy Maat

Oplossingsgerichte Coach

Wat heb jij nodig om jezelf te ontmoeten? Lees meer
Avatar

Esther Ubben

Loopbaancoach

Je bent maar een keuze verwijderd van een compleet andere richting! Lees meer
Avatar

Mirjam Trommelen

Organisatie- en Managementcoach

Zorg dat jij het verschil maakt! Lees meer
Avatar

Monique de Ridder

Loopbaancoach

Uiteindelijk word je toch wie je zelf bent! Lees meer
Avatar

Lina Jongeneelen

NLP Coach

Sta eens even stil, bij wat je eigenlijk wil. Lees meer
Avatar

Coach Antoon Bakx

Personal Coach

Praten over problemen creëert problemen. Praten over oplossingen creëert oplossingen. Lees meer
Avatar

Noor Loeff

Vitaal Coach

Elke grote reis begint met een eerste stap, onderweg blijf je vooral genieten. Lees meer
Avatar

Coach Ad Leenders

Loopbaancoach

Een succesvol mens is iemand die ’s morgens opstaat en ’s avonds gaat slapen en die daartussen doet wat hij graag doet. Lees meer