Ontmoet de Brabant Consultants

De Brabant Consultants zijn bekend! Maar liefst drie vakkundige professionals uit de regio gaan aan de slag! Tijd dus om ze in dit stuk aan je voor te stellen.
Brabant Consultant is de tweede flexpool van het Mobiliteitscentrum. Brabant Consultants zijn fulltime én parttime in te zetten op tijdelijke opdrachten. Of een opdracht kort of lang loopt maakt niet uit. Brabant Consultants hebben ervaring opgedaan en zij zijn de oplossing voor de schaarste op de arbeidsmarkt. Op dit moment zijn de consultants actief op gebied van projectleider/programmamanager. Ontmoet hier de consultants:

Mirjam Trommelen-Frijters
Mirjam Trommelen - Brabant Consultants“Mijn naam is Mirjam Trommelen-Frijters. Ik ben een geboren en getogen Brabantse, mijn werkzame leven heeft zich grotendeels in West-Brabant afgespeeld. Mijn opleiding en werkervaring liggen op het gebied van de psychologie, ICT, bestuursondersteuning en organisatieontwikkeling. Daarbinnen heb ik diverse rollen vervuld, de laatste jaren vooral als (beleids)adviseur, procesbegeleider, trainer, programmamanager en projectleider.
Mijn voornaamste drijfveren in het werk zijn “het verschil kunnen maken” en het continu werken aan verbetering/doorontwikkeling, tenminste wanneer de basis op orde is.  Ik maak graag deel uit van een (project)team waarin zorg is voor elkaar en waarin we samen, ieder vanuit zijn/haar kwaliteiten, voor de organisatie en de collega’s resultaten bereiken waar we trots op zijn.  Kwaliteiten die anderen bij mij zien zijn: enthousiasme, scherpzinnigheid, sensitiviteit, overtuigingskracht, zorgzaamheid, creativiteit, zorgvuldigheid, resultaatgerichtheid en daadkracht.”

Marion van Kuijk
Marion van Kuijk - Brabant Consultants“Ik beschik over lange en brede ervaring als projectleider, leidinggevende en extern toezichthouder, met name op het vlak van bedrijfsvoering (HR, Financiën, Documentmanagement) en milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, openbare werken en economie. Ik werk graag aan (strategisch) nieuwe ontwikkelingen, het tot een goed einde brengen van complexe opdrachten en/of aan het meenemen van mensen in verandertrajecten.
Mijn werkwijze is gericht op samenwerking en kenmerkt zich door pionieren, flexibiliteit, efficiency en sturen op resultaat. Ik ben een strategisch denker die toewerkt naar een doel, vanuit een visie op de toekomst en met oog voor politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Mijn stijl van leidinggeven is coachend en mensgericht met daarbij steeds het te behalen resultaat voor ogen houdend. Opdrachten waarbij in een afgebakende tijd een aansprekend resultaat neergezet moet worden, zijn mij op het lijf geschreven. In alles wat ik doe wil ik graag het verschil maken.”

Pieter PaardekooperPieter Paardekooper
“De wereld om ons heen verandert snel en dit vraagt veel van onze gemeenten in de regio. Voor mij zijn deze ontwikkelingen vooral kansen en uitdagingen. Als Brabant Consultant ben ik graag betrokken bij strategische management- en organisatievraagstukken, bijvoorbeeld in de rol van programmamanager. Ik voel mij thuis op het raakvlak van bestuur en ambtelijke organisatie, over domeinen heen, waar ‘leefwereld’ en ‘systeemwereld’ elkaar ontmoeten. Daarbij neem ik graag het voortouw in nieuwe opgaven, in de realisatie van ambities of wanneer een doorbraak gevraagd wordt. Een open partnerschap met álle betrokkenen, in- en extern, is voor mij de belangrijkste voorwaarde om tot een tastbaar en duurzaam resultaat te komen.”

 

Denk je – na het lezen van dit stuk – ‘ik kan wel een consultant gebruiken’? Laat het ons weten. Je kunt voor meer informatie over de consultants contact opnemen met Wendy Slager (Coördinator Brabant Consultants). Dit kun je doen per mail of telefonisch (06 – 15 92 81 63). Daarnaast kun je hier verder lezen over de Brabant Consultants.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt wordt door een financiële bijdrage van het bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant, Regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant.  

Logo Bestuur Regionaal Werkbedrijf

Courtney van Oers

Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney. Tekst van Courtney.