Ontmoet de Brabant Consultants

De Brabant Consultants vormen een flexpool die de regio West-Brabant versterkt. Op dit moment bestaat de groep uit 3 consultants. Hier stellen ze zich aan je voor.

Mirjam Trommelen - Brabant Consultants
Pieter Paardekooper
Marion van Kuijk - Brabant Consultants

Mirjam Trommelen-Frijters

“Mijn opleiding en werkervaring liggen op het gebied van de psychologie, ICT, bestuursondersteuning en organisatieontwikkeling. Daarbinnen heb ik diverse rollen vervuld, de laatste jaren vooral als (beleids)adviseur, procesbegeleider, trainer, programmamanager en projectleider.

Mijn voornaamste drijfveer in het werk is het continu werken aan verbetering/doorontwikkeling. Ik maak graag deel uit van een (project)team waarin zorg is voor elkaar en waarin we samen, ieder vanuit zijn/haar kwaliteiten, voor de organisatie en de collega’s resultaten bereiken.”

Pieter Paardekooper

“Als Brabant Consultant ben ik graag betrokken bij strategische management- en organisatievraagstukken, bijvoorbeeld in de rol van programmamanager. Ik voel mij thuis op het raakvlak van bestuur en ambtelijke organisatie, over domeinen heen, waar ‘leefwereld’ en ‘systeemwereld’ elkaar ontmoeten. Daarbij neem ik graag het voortouw in nieuwe opgaven, in de realisatie van ambities of wanneer een doorbraak gevraagd wordt.

Een open partnerschap met álle betrokkenen, in- en extern, is voor mij de belangrijkste voorwaarde om tot een tastbaar en duurzaam resultaat te komen.”

Marion van Kuijk

“Ik beschik over lange en brede ervaring als projectleider, leidinggevende en extern toezichthouder. Met name op het vlak van bedrijfsvoering en milieu, volkshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, openbare werken en economie.

Mijn werkwijze is gericht op samenwerking en kenmerkt zich door pionieren, flexibiliteit, efficiency  en sturen op resultaat.

Opdrachten waarbij in een afgebakende tijd een aansprekend resultaat neergezet moet worden, zijn mij op het lijf geschreven. In alles wat ik doe wil ik graag het verschil maken.”

Waarom kiezen voor een Brabant Consultant?

  • Vakkundige professionals tegen een aantrekkelijk uurtarief
  • Kennisbehoud binnen de regio
  • Doorlopend toegang tot moeilijk invulbare functieprofielen

Vraag hier meer info aan over de Brabant Consultants